Kamp: ‘Geen verandering SDE+ om zon te stimuleren’

4 oktober 2016Er is geen verandering nodig in de systematiek achter de toekenning van subsidie voor stimulering van duurzame energie (SDE+). Dat stelt minister Kamp in een antwoord op een brief van de gemeente Utrecht.

De gemeente Utrecht had in juli een brief gestuurd naar minister Kamp met het verzoek de verdeling van de SDE+-subsidies nog eens goed te bekijken. In de huidige systematiek wegen de lange termijn kostenreducties onvoldoende mee, aldus de gemeente in de brief. ‘(…) Investeringen zonne-energie dragen op langere termijn meer bij aan de hernieuwbare energievoorziening in Nederland dan bijvoorbeeld bij- en meestook in kolencentrales. (…)’

Volgens Kamp is een verandering van het toekenningsmechanisme niet nodig.

Uit de brief van Kamp
‘(…) Het kabinet wil de benodigde versnelling [van de invoering van hernieuwbare energie] ondersteunen door onder andere de beschikbare verplichtingenbudgetten voor de SDE+ te verhogen. Zo is het beschikbare budget voor de SDE+ 2016 meer dan verdubbeld ten opzichte van het budget voor de SDE+ 2015. Zoals ik heb aangeven bij het bekend maken van het budget voor de SDE+ 2016 ben ik voornemens om in 2017 een budget open te stellen dat vergelijkbaar is met het budget in 2016. Deze hogere budgetten tezamen met de kostprijsreducties van verschillende technologieën maken het mogelijk om de komende jaren nog veel meer potentieel in de markt te benutten. Ik verwacht dan ook dat zonne-energie een steeds groter aandeel in de SDE+ zal hebben, zonder dat daarvoor een aanpassing in de vormgeving van de SDE+ nodig is. (…)’

Bronnen
Brief van minister Kamp, 3 oktober 2016
Brief van de gemeente Utrecht aan minister Kamp, 14 juli 2016

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.