Kamp heeft haast met wetsvoorstel wind op zee

19 mei 2015 – Minister Henk Kamp (Economische zaken) wil dat het wetsvoorstel over wind op zee voor 1 juli in werking treedt. Anders komen de doelen in het Energieakkoord in gevaar, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. 

Het wetsvoorstel windenergie op zee, dat een nieuw systeem voor uitgifte van vergunningen regelt, ligt nu bij de Eerste Kamer. Kamp wil dat de wet snel wordt aangenomen, nog voor 1 juli.

Uit de brief van Kamp aan de Tweede Kamer
‘(…) Als de wet windenergie op zee op 1 juli 2015 in werking treedt, gaat in december 2015 de eerste SDE+ tender voor windenergie op zee open. Deze tender gaat over kavel I en kavel II in het windenergiegebied Borssele. Beide kavels bieden elk ruimte voor een vermogen van minimaal 350 MW en maximaal 380 MW. (…) Ik streef ernaar dat dit wetsvoorstel in werking treedt op 1 juli 2015. Mocht het wetsvoorstel later in werking treden, dan zullen de eerste kavelbesluiten en de eerste tender op een latere datum worden vastgesteld en starten. (…)’

Als de wet niet op 1 juli in werking treedt, vreest Kamp dat de afspraken in het Energieakkoord niet gehaald worden. Daarin staat het doel in 2023 4.450 MW windvermogen op zee te hebben. Bovendien moeten de kosten voor deze energie ieder jaar dalen met een halve eurocent per kWh. Kamp stelt dat de nieuwe wet de kosten zal laten dalen.

Uit een bericht van de Windenergie Courant
‘(…) Over de beoogde kostendaling kan hij niet precies uitleggen hoe die totstandkomt, maar hij geeft als voorbeeld windpark Horns Rev 3 in Denemarken, de laatste tender daar. Bij het windpark daalde de prijs voor een kilowattuur naar iets meer dan 10 cent, een afname van 32 procent in vergelijking met de voorlaatste tender. (…)’

Uitleg over het wetsvoorstel in de brief van Kamp
‘(…) Het wetsvoorstel windenergie op zee regelt het nieuwe systeem voor de uitgifte van vergunningen. Het uitgangspunt is dat windparken alleen gebouwd mogen worden op locaties (kavels) die zijn aangewezen in een kavelbesluit. Na een kavelbesluit volgt vergunningverlening. Alleen de vergunninghouder heeft het recht om op de locatie van de kavel een windpark te bouwen en te exploiteren. De vergunning wordt aangevraagd in de periode van de subsidieaanvraag. De vergunning wordt tegelijk verleend met de beslissing op de subsidie. De Eerste Kamer heeft op 6 mei jl. voorlopig verslag uitgebracht (Kamerstukken I 2014/15, 34 058, B). (…)’

Bronnen
Rijksoverheid, 19 mei 2015: Kamerbrief over SDE+ Wind op Zee
Windenergie Courant, 19 mei 2015: Kamp heeft haast met wetsvoorstel wind op zee

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.