Kamp: hoog kolenverbruik komt door lage prijs

27 augustus 2015 – Minister Kamp schrijft het hoge kolenverbruik in Nederland vooral toe aan de lage kolenprijs. De Nederlandse kolencentrales hebben in de afgelopen maanden meer kolen verstookt dan ooit. En: oude kolencentrales kunnen niet eerder dicht.

Uit een bericht van de NOS
‘(…) Kamp benadrukt dat hij bezig is zo snel mogelijk een overgang naar duurzame energie mogelijk te maken en dat er afspraken zijn gemaakt om vijf oude centrales te sluiten. Hij is niet van plan dat eerder te doen dan is afgesproken. Hij onderschrijft dat er minder kolen moeten worden gebruikt om de klimaatdoelen te halen. “Maar dit is de werking van de markt. Als de prijs van kolen laag is, worden er veel kolen gebruikt.” De minister voegt er ook aan toe dat in moderne Nederlandse kolencentrales biomassa kan worden bijgestookt. Volgens Kamp staat het gestegen verbruik van kolen los van de vermindering van de gaswinning in Nederland. (…)’

Uit een bericht van De Telegraaf
‘(…) De vijf oude en vieze kolencentrales in Nederland die over uiterlijk twee jaar gesloten worden, kunnen niet eerder dicht. „Je kunt maar niet zo in het wilde weg centrales gaan sluiten”, zei minister Henk Kamp van Economische Zaken. (…)  Om de CO2-uitstoot te verminderen, is eerder onder meer afgesproken dat de vijf oudste en meest vervuilende kolencentrales de komende jaren sluiten. Milieuorganisaties willen dat dat proces versneld wordt. Kamp wees er op dat dat twee jaar geleden bij het energieakkoord was afgesproken, maar vervolgens werd geblokkeerd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Volgens de toezichthouder paste de snelle gedwongen sluiting niet in onze markteconomie en binnen de mededingingsregels.Volgens Kamp wordt er nu op drie fronten hard gewerkt aan minder uitstoot: door de oude centrales te sluiten, door biomassa bij te stoken in moderne centrales en door een zo snel mogelijke overgang naar duurzame energie. Zo moet de totale energie van windmolens op land de komende jaren verdubbelen en gaan windmolens op zee in de toekomst 5 miljoen huishoudens van energie voorzien. (…)’

Bronnen
NOS, 27 augustus 2015: Kamp: hoog kolenverbruik komt door lage prijs (met video interview)
De Telegraaf, 27 augustus 2015: Oude kolencentrales kunnen niet sneller dicht

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.