Kamp houdt vast aan windpark Veenkoloniën – Kamer legt zich erbij neer

Kamp houdt vast aan windpark Veenkoloniën – Kamer legt zich erbij neer

8 februari 2017Ontevreden over de gang van zaken legt de Tweede Kamer zich toch neer bij de komst van het 150 Megawatt windpark in de Veenkoloniën. Alleen een uitspraak van de Raad van State kan het windpark nog tegenhouden.

Het Kamerdebat gisteravond was bedoeld als een debat over de toekomst van het energiebeleid, maar een belangrijk deel werd gedomineerd door een felle discussie over de 45 turbines die gepland staan in de Drentse Veenkoloniën. De vergunningen voor de bouw zijn al verleend.
Maar het CDA-Kamerlid Agnes Mulder wilde dat ze ingetrokken worden, omdat de bewoners er onvoldoende bij betrokken zijn (‘De maat is vol.’)
Er werd ook gevraagd de windmolens door een grootschalig zonnepark te vervangen, maar minister Kamp voelt daar niets voor.

Vasthouden aan de gemaakte afspraken
Uit het verslag van RTV Noord

‘(…) Het druist volgens hem in tegen alle gemaakte afspraken en zou te veel vertraging opleveren. (…) ‘Het windpark is uitvloeisel van de gemaakte afspraken. Daar kunnen we niet zomaar van afstappen.’ De minister stelde ook dat hij er geen vertrouwen in heeft dat een groot zonnepark tijdig gerealiseerd kan worden om als alternatief te dienen. ‘We hebben afgesproken dat in 2020 veertien procent van onze energie duurzaam wordt opgewekt. Ik verwacht dat een zonnepark van ruim vierhonderd hectare niet binnen drie tot vier jaar gerealiseerd kan worden.’ (…)’

Bouw wacht op uitspraak Raad van State
Uit het verslag van het Dagblad van het Noorden
‘(…) De Tweede Kamer morrelt niet meer aan het windpark in de Veenkoloniën. Alleen de opvatting dat in Drenthe fouten zijn gemaakt, werd breed (maar niet door de minister) gedeeld.
Volgens minister Kamp van Economische Zaken is het ‘heel ambitieus om te denken’ dat een zonnepark, als alternatief voor het windpark, binnen een periode van drie tot vier jaar alle noodzakelijke procedures kan doorlopen. De bewindsman gaat ervan uit dat zonneparken nog op veel weerstand zullen stuiten. ,,Wat je vaak hoort is: We zijn het met de grote doelstellingen wel eens, maar niet met de concrete invulling in onze omgeving.’’ (…)
Minister Kamp legde eerder in de week uit dat er geen begin wordt gemaakt met het windpark tot de Raad van State zich in mei over de aangetekende bezwaren heeft uitgesproken. (…)
VVD-Kamerlid André Bosman was een van de Kamerleden die toegaf dat ‘in Drenthe fouten zijn gemaakt’. Hij voegde daar aan toe: ,,Maar laten we voorzichtig zijn in ons gebruik van boosheid daarover om hier in de Kamer ons punt te maken.’’(…)’

Nationaal belang: de klimaatdoelen
Uit het eigen verslag van de Tweede Kamer

‘(…) Vooral in de Drentse Veenkoloniën is er veel weerstand tegen het bouwen van windmolens. De Kamer heeft de minister gevraagd om bezinning. Daarop heeft minister Kamp (Economische Zaken) beloofd geen nieuwe stappen te zetten totdat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan. Het is goed dat er nu extra tijd is om alternatieven te bezien, zegt Vos (PvdA).
Hoe moet het verder met de plannen voor de Drentse Veenkoloniën?

  • Klever (PVV): stop met het “megalomane windpark”
  • Smaling (SP) en Mulder (CDA): geef ruimte aan alternatieven, zoals de aanleg van een zonnepark
  • Mulder (CDA) en Dik (ChistenUnie): vergroot het draagvlak door bewoners te laten meebeslissen en meeprofiteren

Dat bewoners in de Drentse Veenkoloniën tegen aanleg van een windmolenpark zijn, betekent volgens Kamp niet dat het plan geschrapt wordt. Er moet volgens hem namelijk ook rekening gehouden worden met het algemeen en het nationaal belang: het halen van de klimaatdoelen. De plannen voor een zonnepark zijn volgens de minister te optimistisch en onvoldoende doordacht. (…)’

‘Kwestie legt spagaat Tweede Kamer bloot’
Uit een verslag van Trouw
‘(…) De Tweede Kamer wil wel overstappen op schonere energie, maar tezelfdertijd ziet zij ongeruste burgers. (…) Zie hier de worsteling van ‘Den Haag’ met de transitie naar schone energie. In de Tweede Kamer is bijna unanieme steun voor snelle verduurzaming, maar tegelijkertijd is er het besef dat burgers eronder lijden. (…)’

 

Bronnen
Tweede Kamer, 7 februari 2017: Debatten in het kort – Energiedebat over verduurzaming
Tweede Kamer, 7 februari 2017: Plenaire verslagen – Transcriptie volledige debat – Toekomstig Energiebeleid
Tweede Kamer, 7 februari 2017: Ingediende moties (Onder plenaire debat 18:30 u – Te behandelen zaken)
RTV Noord, 7 februari 2017: Kamp ziet niets in Veenkoloniaal zonnepark in plaats van windmolens
RTV Noord, 7 februari 2017: CDA: Kabinet moet vergunning voor windpark intrekken
Dagblad van het Noorden, 7 februari 2017: Tweede Kamer morrelt niet meer aan Drents windpark
Trouw, 7 februari 2017: Windmolens leggen spagaat in Kamer bloot (via Blendle)
Foto Kamp: still uit Kamerdebat
Foto windpark: fotomontage Kanaalstreek

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.