Kamp houdt vast: tóch proefboringen bij Schiermonnikoog

17 juni 2016 – Minister Kamp negeert de meerderheid van de Tweede Kamer en weigert de proefboringen bij Schiermonnikoog te verbieden. ‘Ik houd me aan wettelijk vastgelegde procedures. Nederland is geen bananenrepubliek.’

Minister Kamp gaat daarmee in tegen de meerderheid van de Tweede Kamer. In een motie werd het verzet van de Kamer nog eens werd bevestigd. Dinsdag wordt over de motie gestemd. Kamp noemde die motie ‘kansloos’, omdat de vergunning voor de proefboringen al aan Engie E&P is verleend.
In de nieuwe Mijnbouwwet staat dat boringen in natuurgebieden geweigerd kunnen worden, maar die wet is nog niet van kracht.

Uit een bericht van RTL Nieuws
‘(…) Kamp benadrukt dat het nog lang niet zeker is dat er in de toekomst daadwerkelijk gas gewonnen gaat worden, ‘maar dat het geen goede zaak is daar nu al op vooruit te lopen’. (…) Jan Vos snapt de houding van Kamp niet: “Hoezo geef je toestemming voor een proefboring terwijl je weet dat we de gaswinning daar nooit gaan toestaan?”

‘IJzeren Henk’
Schiermonnikoog reageert strijdvaardig op Kamp. “Zo kennen we ijzeren Henk. We laten alles juridisch uitplooien en zullen alles uit de kast halen om de proefboringen te verhinderen”, zegt wethouder Jan Dijkstra. (…)’

‘Gasboring wordt terecht betwist’
In een commentaar steunt de NRC de tegenstanders van de proefboringen:
‘(…) In elk geval een van de locaties van een proefboring ligt in een Natura2000-gebied. In die gebieden zijn dieren en planten beschermd, maar landschappen niet. Juist dat landschap is hier het argument van de tegenstanders van boringen: de dreiging van horizonvervuiling in ongerept gebied. Dat is een acceptabel argument. Natuur heeft niet alleen waarde als de mens er iets nuttigs mee kan doen. Zoals gas winnen. Of een strandhuisjespark aanleggen. Natuur heeft waarde in zichzelf.

En onze energievoorziening dan? De jarenlange ongebreidelde gaswinning in Groningen heeft Nederland op achterstand gezet. De fixatie op het eigen aardgas heeft vernieuwing verlamd. Het zoeken naar gas in beschermde gebieden houdt de fictie in stand dat Nederland goed bezig is met het terugdringen van fossiele brandstoffen en verduurzaming van de energieproductie. Hoe eerder Nederland de feiten onder ogen ziet, hoe beter. (…)’

Bronnen
RTL Nieuws, 16 juni 2016: ‘IJzeren Henk’ zet door: toch proefboringen bij Schiermonnikoog
NRC, 16 juni 2016: Gasboring op Schiermonnikoog wordt terecht betwist
Foto Schiermonnikoog: still uit film Het Eilandgevoel van Robin Jongerden . Foto Kamp: Rijksoverheid

 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.