Spoedwetje – Kamp komt met nieuw wetsvoorstel wind op zee

25 januari 2016Minister Kamp komt in februari met een nieuw plan om de realisatie van grote windmolenparken op zee te versnellen, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer. Een eerder plan strandde in december in de Eerste Kamer.

Minister Kamp (Economische Zaken) wil nieuwe wetgeving, zodat hij vaart kan maken met windmolenparken op zee en de doelen van het Energieakkoord kan halen. Een eerdere poging de wet aan te passen strandde op 22 december in de Eerste Kamer.

Uit de brief van Kamp aan de Tweede Kamer
‘(…) Met het verwerpen van het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet is er geen basis voor het net op zee en kan TenneT niet aangewezen worden als netbeheerder van het net op zee. Hierdoor kan de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023 niet worden bereikt. Ook de in het Energieakkoord afgesproken kostenreductie voor wind op zee van 40% kan hierdoor niet worden bereikt. Daarnaast bevatte het wetsvoorstel voor windenergie op land bepalingen om netbeheerders in staat te stellen tijdig de benodigde investeringsbeslissingen te nemen, het opleggen van een gedoogplicht aan grondeigenaren in de praktijk mogelijk te maken en de regeling voor de provinciale coördinatieregeling voor windparken op land te verduidelijken. Ook deze bepalingen zijn noodzakelijk voor het behalen van de doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020.
Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van het Energieakkoord toch behaald kunnen worden, ben ik voornemens om uiterlijk begin februari een nieuw wetsvoorstel bij uw Kamer in te dienen, dat alsnog een basis biedt voor het net op zee en versnelling van de realisatie van windparken op land. (…)’

In december stemde de Eerste Kamer tegen de wet Stroom, waarvan het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet een onderdeel was, omdat daarin ook de splitsingswet was opgenomen.

Uit een bericht van Nu.nl
‘(…) Een kleine meerderheid in de Eerste Kamer was tegen het vorige wetsvoorstel omdat Kamp vasthoudt aan de voorgenomen splitsing van de energiebedrijven Eneco en Delta. Toezichthouder ACM geeft Delta tot 1 juli 2017 en Eneco tot 1 februari 2017 de tijd om alsnog het energienetwerk los te koppelen van de levering van stroom. (…)’

Bronnen
Brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer, 22 december 2016
Nu.nl, 22 januari 2016: Nieuw voorstel Kamp voor windmolenparken
Trouw, 22 januari 2016: Kamp komt met nieuw plan windmolenparken op zee
Volkskrant, 25 januari 2015: Kamp komt met ‘plan B’ voor windparken (via Blendle)

Foto’s: Rijksoverheid

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.