Kamp maakt excuses aan Groningers

3 maart 2015 – Het kabinet betreurt dat er in het verleden te weinig aandacht is geweest voor de veiligheid van Groningers. Minister Kamp van Economische Zaken bood op RTV Noord excuses aan. Hij reageert daarmee op het rapport van de Veiligheidsraad over de aardbevingen door gaswinning in Groningen.

De belangrijkste conclusie in dat rapport was dat het ministerie van EZ en bij de gaswinning betrokken instellingen te weinig aandacht hadden voor risico’s van gaswinning voor de Groningers.

Uit een bericht van de Rijksoverheid
‘(…) “Het kabinet is zich er sterk van bewust dat veel mensen in Groningen en ook de Groningse samenleving als geheel voortdurend en indringend geconfronteerd worden met de effecten van de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen. Wat zich afspeelt in Groningen raakt mij diep. Ik ben doordrongen van de ernst van de problematiek en voel mij er verantwoordelijk voor dat de benodigde maatregelen worden genomen”, aldus de bewindsman. “Uiteindelijk gaat het om de veiligheid en ik erken dat alle betrokkenen bij de gaswinning – en zeker ook het ministerie van Economische Zaken – meer aandacht hadden moeten hebben voor de veiligheid van de Groningse burgers. Dat dit zo is gegaan betreur ik. Het spijt mij zeer dat de veiligheidsbelangen van de Groningers niet de aandacht kregen die ze verdienden. De veiligheid staat nu voorop en ik zal er alles aan doen om de verbeteringen waar de Groningers terecht om vragen te realiseren.” (…)’

De Groninger Internet Courant (GIC) citeert William Moorlag, gedeputeerde van de Provincie Groningen, en Dick Kleijer van de Groninger Bodembeweging. Beiden waarderen de excuses, maar vinden dat de gaskraan verder dicht moet.

Kleijer in de GIC
‘(…) “We hebben moeite om te geloven dat de veiligheid nu wel bovenaan staat. Het probleem moet bij de oorzaak worden aangepakt en dat betekent dat de gaskraan nog verder dicht moet. Heel fijn zo’n excuus, maar hij moet met daden komen.” (…)’

Commissaris van de Koning in Groningen Max van den Berg op de NOS
‘(…) “Als je oprecht bent met je excuses, dan zou je harder moeten lopen bij het vergoeden en bij het helpen van de mensen hier en weer een nieuw perspectief geven. Daar wordt de geloofwaardigheid een stuk beter van.” (…)’

Bronnen
Rijksoverheid, 2 maart 2015: Kabinet erkent en betreurt te weinig aandacht veiligheid Groningers
Groninger Internet Courant, 2 maart 2015: Kamp maakt excuses naar Groningers
NOS, 2 maart 2015: Verdeelde reacties op spijtbetuiging van Kamp
RTV Noord, 2 maart 2015: Minister Kamp betuigt spijt aan Groningers: ‘Veiligheid stond niet voorop’

Rapport
Onderzoeksraad voor Veiligheid, februari 2015: Aardbevingsrisico’s in Groningen (pdf, 7,8 MB)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.