Kamp moet kosten en opbrengsten windenergie onderzoeken

31 maart 2016 – De Tweede Kamer wil dat minister Kamp gaat onderzoeken of windenergie nog wel goedkoper is dat zonne-energie. Een motie van SP, D66 en CDA werd door een meerderheid van de Tweede Kamer gesteund.

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) De indieners van de motie stellen vast dat windenergie weliswaar nu nog een lagere kostprijs heeft dan zonne-energie, maar dat die laatste vorm van duurzame energie bezig is met een inhaalrace. Enerzijds door voortschrijdende techniek, anderzijds door massaproductie. In de motie wordt de regering verzocht een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren voor energieopwekking uit zon en wind op land, zowel voor nu als in de toekomst, en dat mee te nemen in toekomstige investeringen. (…)’

Strijd tegen windpark in de Veenkoloniën
Het Dagblad van het Noorden verbindt de motie met de discussies over de komst van het windpark in de Veenkoloniën.
‘(…) Spreekbuis Jan Nieboer van de gezamenlijke actiegroepen die strijden tegen de komst van het windpark in de Veenkoloniën reageert verheugd. ,,De impact van het windpark is enorm. Bij helder weer kun je ze vanaf honderd kilometer zien en krijg je ze straks al bij Zwolle in het vizier. Windmolens leiden tot enorme waardedalingen van woningen in het gebied. Gemeente Aa en Hunze heeft dat erkend door de WOZ-waarde van woningen naar beneden bij te stellen met percentages van 2,5 tot 12,5 procent. Met omgevingsfactoren is geen rekening gehouden. Het is goed dat die nu in kaart worden gebracht.’’ (…) Minister Kamp verklaarde onlangs nog dat het alternatieve plan voor een zonnepark in het Mondengebied 325 miljoen euro meer zou kosten dan vijftig windturbines van ruim 200 meter hoog met hetzelfde rendement van 150 megawatt. Volgens Nieboer een aperte leugen. ,,Dat zonnepark kost 1 miljoen per hectare. Om 150 megawatt opgeteld vermogen te halen is 150 miljoen euro genoeg. Hoezo 325 miljoen extra kosten? Kamp is net een robot die een plaat afdraait. En er zitten nog krassen op ook.’’ Dat er onderzoek komt ziet Nieboer als een nieuwe stap in de goede richting. Eerder werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen die de minister opdracht geeft onderzoek te doen naar het verstorend effect van windmolens op de resultaten van Lofar, de hypergevoelige megatelescoop van Astron tussen Exloo en Buinen. (…)’

 

 

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 31 maart 2016: Tweede Kamer dwingt Kamp tot onderzoek impact windenergie (via Blendle)
Illustratie van actievoerende ondernemers uit de Veenkoloniën
Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.