Kamp noemt uitkomst onderzoek Groningen ‘ernstig’

23 januari 2016 – De uitkosten van het onderzoek naar de leefbaarheid en de woningmarkt in Groningen noemt minister Kamp ‘ernstig’.

De minister reageert op het onderzoek van de TU Delft waaruit bleek dat veel mensen zich niet meer veilig voelen in het aardbevingsgebied en dat velen zouden willen vertrekken. De woningmarkt is fors verstoord en het vertrouwen in overheid en NAM is zeer gering.
Minister Kamp reageert via zijn woordvoerder op de resultaten.

Uit het Dagblad van het Noorden
‘(…) „De uitkomst van het onderzoek is ernstig. Het maakt duidelijk dat er de komende jaren nog veel werk te verrichten is om de veiligheid en leefbaarheid in Groningen te verbeteren en daarmee het vertrouwen van de Groningers terug te winnen”, laat de bewindsman via een woordvoerder weten. Kamp wijst erop dat in het meerjarenprogramma van Nationaal Coördinator Hans Alders maatregelen zijn opgenomen om de woningmarkt in het aardbevingsgebied weer enigszins tot rust te brengen. Onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een ‘ruimer instrument’ om woningen eventueel op te kopen. „Bewoners zullen daarnaast eerder en beter betrokken worden bij de plannen voor het aanpakken van hun woning. In het afgelopen jaar is voldoende capaciteit beschikbaar gekomen om de komende jaren gericht woningen te versterken. Ook zal de schadeafhandeling worden verbeterd via de aanstelling van een onafhankelijke arbiter”, belooft minister Kamp. (…)’

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 23 januari 2016: Kamp: Uitkomst onderzoek is ernstig (via Blendle)
TU Delft, 21 januari 2016: Woningmarktonderzoek: Groningse leefbaarheid en woningmarkt onder druk
CMO STAMM, 21 januari 2016: Wonen en leven met aardbevingen
Rapport Wonen en leven met aardbevingen
Zie ook
FluxEnergie, 22 januari 2016: Rapport: ‘Leefbaarheid aardbevingsgebied Groningen zwaar onder druk’ 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.