Kamp komt met onafhankelijk netwerk voor bodemonderzoek Groningen

Kamp komt met onafhankelijk netwerk voor bodemonderzoek Groningen

25 februari 2016 – Minister Kamp (EZ) heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij een ‘onafhankelijk netwerk’ heeft ingericht dat zich bezig zal houden met de risico’s van mijnbouw in Nederland , waaronder de gaswinning in Groningen.  

Uit de brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer
‘(…) Ik heb het initiatief genomen voor de inrichting van een onafhankelijk netwerk van universiteiten, rijksinstituten en publiek/private kennisinstellingen. Dit kennisnetwerk zal zich specifiek richten op de risico’s van mijnbouw in Nederland, waaronder gaswinning. Het netwerk zal los van overheid en bedrijfsleven onder toezicht van een wetenschappelijke raad van toezicht de relevante gezaghebbende kennis ontwikkelen. Het kabinet heeft hiervoor extra middelen vrijgemaakt in de rijksbegroting. Hiermee komt onafhankelijke kennis beschikbaar om de risico’s van mijnbouw gezaghebbend te beoordelen. Zoals in de Mijnbouwwet is vastgelegd en ook in het rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid wordt benadrukt, hebben en houden mijnbouwbedrijven een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot mijnbouwactiviteiten, met de daarbij horende onderzoeksplicht. Het streven is om het netwerk medio 2016 van start te laten gaan. (…) Met het oog op het komende winningsplan dat uiterlijk 1 april 2016 moet worden ingediend, zal het onafhankelijke onderzoeks­programma nog geen rol kunnen spelen. Het kennisnetwerk zal in eerste instantie waarschijnlijk niet in staat zijn het gehele onderzoeksprogramma dat bij NAM loopt te kopiëren. Belangrijke redenen daarvoor zijn de kosten (NAM besteedt hier jaarlijks tientallen miljoenen aan) en de benodigde computerinfrastructuur (de betrokken kennisinstellingen hebben nog niet de benodigde rekenkracht). (…)’

Bronnen
Brief minister Kamp aan de Tweede Kamer, 24 februari 2016: Betreft: aangenomen moties n.a.v. debat Gaswinning Groningen 26 januari jl. (pdf, 6 pag.)
Foto: onderzoek met geofoon (foto NAM)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.