Kamp: ‘Toekenning subsidie duurzame energie hoeft niet veranderd’

23 januari 2017Minister Kamp ziet geen aanleiding om iets te veranderen aan de manier waarop de subsidies voor duurzame energie worden verdeeld. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. 

De Tweede Kamer nam eind vorig jaar een motie aan van SP-Kamerlid Eric Smaling, waarin hij pleit voor het uitvoeren van een maatschappelijke kosten-batenanalyse naar de huidige en verwachte ontwikkelingen van energieopwekking uit zon en wind op land en dat resultaat mee te wegen bij investeringsbeslissingen.

In reactie op de motie heeft Kamp een onderzoek laten uitvoeren naar de maatschappelijke kosten en baten van wind en zon op land. CE Delft en ECN concluderen in hun rapport – waarin ze de maatschappelijke kosten en baten zoveel mogelijk in euro’s hebben uitgedrukt – dat de kosten voor zon (PV) tot 2023 meer dan twee maal hoger zijn dan de kosten van wind op land.

Uit het rapport van CE Delft en ECN
‘(…) Hierbij tekenen we aan dat veel van de maatschappelijke effecten in deze studie niet in geld zijn uitgedrukt. Van de kwalitatief beoordeelde effecten verwachten we dat het effect op omwonenden potentieel een grote impact kan hebben op het resultaat van de analyse. (…)’

De onderzoekers probeerden het effect op omwonenden te onderzoeken door het effect op woningwaarde tussen wind en zon op land te vergelijken.

‘(…) Wanneer we het effect op woningwaarde vergelijken met het verschil in kosteneffectiviteit tussen de twee technieken, dan zien we dat een eventuele woningwaardedaling geen invloed heeft op het eindresultaat van de analyse: de maatschappelijke kosten van wind op land blijven binnen de zichtjaren lager dan van zon-PV. (…)’

Kamp trekt hieruit de conclusie dat er niets veranderd hoeft te worden aan de manier waarop de subsidies voor duurzame energie in de SDE+-regeling worden verdeeld.

Uit de brief van Kamp
‘(…) Met de motie heeft uw Kamer verzocht om de onderzoeksresultaten mee te wegen bij investeringsbeslissingen. In het huidige systeem van subsidiëring van hernieuwbare energie, de SDE+ regeling, komen de goedkoopste projecten als eerste in aanmerking voor subsidie. In de SDE+ wordt reeds rekening gehouden met de kostprijzen per technologie en wordt concurrentie tussen technologieën gestimuleerd. De uitkomsten van het onderzoek vormen geen aanleiding om deze systematiek te wijzigen. Ook hebben de onderzoeksresultaten geen effect op de afspraken uit het Energieakkoord die moeten leiden tot 14% hernieuwbare energie in 2020, waaronder de afspraak om in 2020 6.000 MW windenergie op land op te wekken (…)’

Bronnen
Kamerbrief van minister Kamp, 19 januari 2017: Kamerbrief alternatieven voor windenergie op land
CE Delft en ECN, rapport, december 2016: MKEA zon-PV en wind op land. Vergelijking kosten en maatschappelijke effecten (pdf)

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.