Kamp: ‘Tweede Kamer kan niet alleen maar neen zeggen’

13 juli 2015 – Het Parool sprak minister Kamp over het Energierapport dat hij nu voorbereidt. Kamp is duidelijk bezorgd. ‘Je kunt niet alleen maar neen zeggen.’

In Het Parool-interview zegt Kamp: ‘Over de hele linie zie je verzet. We willen geen kernenergie, liever geen windmolens in de buurt, geen schaliegas, geen Noordpoololie, zo min mogelijk Gronings gas en ook tegen gaswinning uit kleine velden bestaat veel weerstand. Verder ligt Russisch gas moeilijk.’
Over de Tweede Kamer: ‘De neiging bestaat een optie te isoleren en nee te zeggen. Maar de Tweede Kamer moet eens kijken naar de optelsom waar ze nee tegen heeft gezegd. Hoe verhoudt zich dat tot de belangen van de mensen die hun huizen willen verwarmen en bedrijven die gas en elektriciteit willen gebruiken? Je kunt niet voldoen aan de reële behoefte van de bevolking als je alleen maar nee zegt. Het prikkelt mij om mijn argumentatie op orde te hebben in het Energierapport 2015.’
Maar, zegt Kamp ook, ‘Het is niet zo dat we in een land wonen waar men niets wil. Er zijn drie schone kolencentrales gebouwd, prima gascentrales, we zijn intensief bezig met windmolens op zee en op land. We beschikken over uitstekende netwerken voor elektriciteit en gas. We hebben een gasrotonde georganiseerd, waardoor we de grootste liquide gasmarkt van Europa hebben.’
Minister Kamp constateert dat Nederland minder duurzame mogelijkheden heeft, omdat we minder zon hebben dan elders, minder wind, geen waterkracht en hij verwacht daarom veel van innovaties. ‘We worden erg uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen.’
In het interview spreekt hij ook over Rusland en over schaliegas.

 

Bronnen
Het Parool, 11 juli 2015: Kamp vertrouwt op innovatie (via Blendle)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.