Kamp verkent mogelijkheid windturbines op de Wadden

4 oktober 2016Tijdens zijn bezoek aan de Wadden, beloofde minister Kamp met Denemarken en Duitsland te overleggen of er tóch windturbines op de Waddeneilanden mogen komen. Over een verbod op gaswinning in het gebied, wilde Kamp nog niets toezeggen. 

Windmolens 
Nederland heeft met Duitsland en Denemarken afgesproken om geen windturbines te plaatsen op de Waddeneilanden. Maandag – tijdens een bezoek aan Ameland en Schiermonnikoog – zegde minister Kamp toe bij de andere landen te verkennen of windmolens toch toegestaan kunnen worden. De eilanden willen in 2020 volledig kunnen draaien op zelf opgewekte hernieuwbare energie en stellen niet genoeg te hebben aan zonnepanelen, aldus het Dagblad van het Noorden.

Uit een bericht van de Leeuwarder Courant
‘(…) Kamp noemde de eilander wens om fossielvrij energie op te wekken “een prima initiatief”. (…) De “reële mogelijkheid” verdient serieus onderzoek, aldus de minister, maar hij waarschuwde dat de Waddenzee een ,,heel kwetsbaar gebied” is.
Burgemeester Dick Stellingwerf van Schier toonde zich ingenomen met Kamps voornemen. Over het formaat van de beoogde windmasten wilde hij zich niet uitlaten. (…)’

Gaswinning
Kamp blijft vooralsnog bij zijn standpunt dat gaswinning op de Wadden in principe mogelijk is, aldus de Leeuwarder Courant. Op Terschelling, waar Kamp was op uitnodiging van GasTvrij Terschelling en de Waddenvereniging, wilde minister Kamp niet vooruit lopen op de nieuwe Mijnbouwwet.

Uit een bericht van de Dokkumer Courant
‘(…) Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich immers uitgesproken tegen de nieuwe mijnbouwactiviteiten op de eilanden en in de Waddenzee. Met de aangenomen moties en amendementen op de Mijnbouwwet is het al een stuk lastiger geworden om het gas uit dit natuurgebied te halen. Want daar gaar het gasTvrij Terschelling ook om: gebieden met een Natura2000-status, UNESCO-werelderfgoed en kwetsbare, ecologisch unieke gebieden zoals de Wadden zouden verschoond moeten blijven van vervuilende mijnbouwindustrie. Tot nu toe weigert Kamp de plannen voor gaswinning definitief een halt toe te roepen en zijn Terschelling, Schiermonnikoog en Ameland nog niet definitief veiliggesteld. (…)’

Uit een bericht van de Waddenvereniging
‘(…) De beide verenigingen [gasTvrij Terschelling en de Waddenvereniging] gaan door met hun verzet tot gaswinning in het waddengebied stopt. De Waddenvereniging zet vanaf deze week een tandje bij en start met een nieuwe actie: ‘Geef tegen gas. Stop gaswinning Waddenzee’. (…)’

Over de proefboringen naar gas op Schiermonnikoog, zei Kamp dat hij een eventueel verzoek van concessiehouder Engie ‘grondig en zonder vooringenomenheid’ zal beoordelen, aldus de Leeuwarder Courant.

Uit het bericht van de Leeuwarder Courant
‘(…) “Voordat er gas gewonnen kan worden, wordt alles zorgvuldig tegen het licht gehouden. Bezwaren kunnen in vier instanties worden ingediend, waarbij ook de bestuursrechter aan bod kan komen.” (…)
Als Engie vasthoudt aan winning uit de offshorevelden Krab-Oost en Schoener, dan kan dit volgens de minister zonder dat het winninsplatform zichtbaar is. Hiervoor zou de put een buisleiding naar Ameland-West moeten krijgen of er zou schuin geboord kunnen worden op achttien kilometer van het strand van Schiermonnikoog. (…)’

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 4 oktober 2016: Mogelijk windmolens op waddeneilanden (via Blendle)
Leeuwarder Courant, 4 oktober 2016: Kamp bekijkt taboe op windmolens wadden (via Blendle)
Leeuwarder Courant, 3 oktober 2016: Minister en Waddenvereniging komen niet nader tot elkaar (via Blendle)
Dokkumer Courant, 3 oktober 2016: Minister Kamp brengt bezoek aan Waddeneilanden
Waddenvereniging, 3 oktober 2016: Minister Kamp complimenteert actievoerders, maar houdt vast aan waddengas

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.