Kamp verzekert opnieuw: ‘Géén geheime afspraken Gronings gas’

Kamp verzekert opnieuw: ‘Géén geheime afspraken Gronings gas’

13 juni 2016Nadat hij het de Tweede Kamer mondeling al verzekerd had, bevestigt minister Kamp nu ook per brief dat er geen sprake is van ‘geheime afspraken’ rond de gaswinning in Groningen.

160517-DeGaskolonieBij het verschijnen medio mei van het boek ‘De Gaskolonie’ is (met name door de NOS) geopperd dat er mogelijk geheime afspraken bestonden over de gaswinning in Groningen.

Uit de brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer
160613-Kamp‘(…) In de berichtgeving rondom het boek is de suggestie gewekt dat ik bij de besluitvorming over de gaswinning in het Groningenveld beperkt zou zijn geweest door vermeende geheime ambtelijke afspraken uit 2005 met Shell en ExxonMobil. In het vragenuur van dinsdag 17 mei jl. heb ik aangegeven dat hiervan geen sprake is geweest. De besluitvorming over de gaswinning in Groningen heeft plaats gevonden conform de geldende wet- en regelgeving en is niet beperkt geweest door vermeende geheime afspraken of door plafonds op basis van de Gaswet. (…)
Ik heb aangekondigd dat na de zomer een wetsvoorstel zal worden ingediend [waarmee]  in de wetgeving expliciet tot uitdrukking [komt] dat de hoogte van de gaswinning in Groningen uitsluitend bepaald wordt door de instemmingsbesluiten op grond van de Mijnbouwwet. (…)’

Bronnen
Brief minister Kamp aan de Tweede Kamer, 10 juni 2016: Nadere informatie over afspraken uit 2005 met Shell en ExxonMobil in relatie tot de gaswinning in Groningen (pdf, 5 pag.)
Zie ook:FluxEnergie, 17 mei 2016: Pleidooi voor parlementair onderzoek naar gaswinning
FluxEnergie, 13 mei 2016: ‘EZ maakte geheime afspraken over gaswinning Groningen’
Foto oven: NAM
Foto Kamp: Rijksoverheid

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.