Kamp wil afspraken tussen Staat en energiebedrijven over gas herzien

20 november 2014 – Minister van Economische Zaken Henk Kamp wil af van het Gasgebouw, een stelsel van afspraken over gaswinning en -verkoop tussen de Staat en energiebedrijven Shell en ExxonMobil. Kamp wil meer greep krijgen op de winning van aardgas, schreef hij vorige maand aan de Tweede Kamer.

Kamp schrijft aan de Tweede Kamer dat hij de opheffing bestudeert van het Gasgebouw. Daarin werden in 1962 afspraken vastgelegd over de winning en de verkoop van het Groningse gas. Met Shell en ExxonMobil is afgesproken dat zij net zo lang gas mogen winnen in Slochteren als dat economisch rendabel is. Ondanks de teruglopende productie, is dat moment nog niet in zicht. Toch wil de regering eind 2015 een ‘exitstrategie’ klaar hebben.

Uit de brief van Kamp
‘(…) Vooral de aardbevingen in Groningen en de daaruit volgende zorgen over de veiligheid van de inwoners van de regio hebben ertoe geleid dat gas en gaswinning kritischer worden bezien. Maar ook door de discussie over schaliegas, de hoogte van de gasprijs en de vraag of gas de overgang naar een duurzame energievoorziening niet eerder belemmert dan ondersteunt, worden vraagtekens gezet bij de huidige en toekomstige positie van gas.
Dit wordt uiteraard nog versterkt door de recente ontwikkelingen rondom Oekraïne en de Europese afhankelijkheid van Russisch gas. (…)’

Kamp liet ABDTOPConsult onderzoek doen naar de toekomst van het Gasgebouw.

‘(…) In het onderzoek onderschrijft ABDTOPConsult het belang van het Gasgebouw en concludeert dat het op hoofdlijnen nog steeds goed functioneert, maar dat een explicitering en herijking van de publieke belangen die met het Gasgebouw worden geborgd wenselijk is. Daarnaast beveelt ABDTOPConsult aan om de interne processen rondom het Gasgebouw beter te verankeren binnen mijn ministerie, onder meer door het opstellen van geformaliseerde procedures en protocollen. Verder wordt geadviseerd om, gegeven de teruglopende gasreserves in het Groningenveld, na te denken over de termijnen en de voorwaarden waaronder alle partijen uiteindelijk het Gasgebouw kunnen verlaten (de ‘exit strategie’). (…)’

Uit een bericht van het Financieele Dagblad
‘(…) Een woordvoerder van minister Kamp wil tegenover deze krant niet zeggen of de Staat andere financiële of eigendomsverhoudingen nastreeft binnen NAM, gashandelbedrijf Gasterra of in de Maatschap Groningen waarin het grote gasveld zit. Shell en ExxonMobil hebben aanzienlijke belangen in elk van deze joint ventures. (…)’

Maria van der Hoeven heeft in 2008 ook al eens geprobeerd iets aan het Gasgebouw te veranderen. Zonder succes. Of het deze keer wel lukt, is niet duidelijk. Shell en ExxonMobil hebben nog niet gereageerd op de brief van Kamp.

 

Bronnen
Het Financieele Dagblad, 20 november 2014: Staat wil afspraken met Shell en Exxon over gas herzien (registratie verplicht)
Het Financieele Dagblad, 20 november 2014: Eerst aanpassing, daarna ontmanteling van ‘Gasgebouw’ (registratie verplicht)
Kamerbrief over aardgasbeleid in Nederland, 7 oktober 2014 (pdf, 72 kB)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.