Kamp wil financierbaarheid van aardwarmteprojecten verbeteren

29 januari 2016 – De risico’s bij het boren naar aardwarmte zijn groot en dat levert steeds vaker problemen op bij de financierbaarheid. Er bestaat al een garantieregeling voor deze risico’s, maar dit loopt binnenkort af. Minister Kamp wil in de komende maanden grondig grondig kijken naar een verbetering van de financierbaarheid.

Minister Kamp en staatssecretaris Van Dam schrijven dit aan de Tweede Kamer, mede op basis van adviezen van het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten.

Veelbelovende hernieuwbare energie
De bewindslieden van EZ verwachten veel van geothermie. ‘Geothermie is in Nederland een relatief nieuwe en veelbelovende vorm van hernieuwbare energie, die zich snel ontwikkelt. Er zijn nu 12 goed producerende geothermie projecten. Deze bestaande projecten zijn allemaal ontwikkeld in de glastuinbouw. De verwachting is dat er nog meer potentie is. Geothermie is voor de glastuinbouw immers een belangrijke bron voor de verduurzaming. In navolging van deze sector is er nu ook interesse in de gebouwde omgeving en in de industrie voor geothermie.’
Toch wordt het steeds lastiger geothermie-projecten gefinancierd te krijgen, ook ondanks de bestaande garantieregeling van EZ.

Grote risico’s
De technische risico’s zijn groot (injectieproblemen, corrosie, ‘bijvangst’ olie en gas)  en het oplossen van die problemen kunnen tot hoge onverwachte kosten leiden. De investeringen per aardwarmteproject zijn ook hoog: zo’n tien tot vijftien miljoen.
Sinds 2013 werken de overheid, de geothermiesector en de banken al samen (Green Deal) rond de financierbaarheid. De laatste tijd neemt die echter weer af door enerzijds het economisch klimaat in de tuinbouwsector en anderzijds de grotere terughoudendheid van banken bij financiering in het algemeen.
Daar moet een oplossing voor gevonden worden, juist nu er ook belangstelling ontstaat voor aardwarmteprojecten in de industrie en voor woningen (al is er buiten de tuinbouwsector nog niet één project gerealiseerd).
Tegelijkertijd is de overheid ook bezig de professionalisering en de kennisontwikkeling in de geothermiesector te stimuleren (2014: Kennisagenda Aardwarmte). Die ontwikkeling is ook van belang om de financierbaarheid te verbeteren.

Een nieuw plan
Wat gaat Kamp nu rond de financierbaarheid doen?

  1. De verlenging van de garantieregeling (RNES) nog eens kritisch bekijken.
  2. Het hele overheidsinstrumentarium in deze doorlichten.
  3. De persoonlijke aansprakelijkheid (Borgstelling MKB Kredieten) nog eens beoordelen.

In april wil minister Kamp met een plan voor de financierbaarheid van aardwarmteprojecten komen.

Bronnen
Brief aan de Tweede Kamer, 27 januari 2016:  Financieringsproblematiek geothermie projecten (pdf, 4 pag.)
Rapport Nederlandse Vereniging van Banken, mei 2015: : Financiering en financierbaarheid van geothermie projecten (pdf, 14 pag.)
Rapport Nederlandse Vereniging van Banken, mei 2015: Technische aspecten van geothermie projecten (pdf, 15 pag.)

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.