Kamp wil meer gas uit de Noordzee, maar hoe krijgt hij dat voor elkaar?

150813 NAM gaswinning op zee

13 augustus 2015 – Minister Kamp (EZ) wil dat er meer gas wordt gewonnen op de Noordzee. Dat gas zit in relatief kleine velden, wat de winning duurder maakt. Wat kunnen overheid en bedrijven doen om de winning toch aantrekkelijk te maken? 

TNO zocht voor het ministerie van Economische Zaken uit hoeveel gas er nog in de Noordzee zit. In 268 relatief kleine gasvelden onder de Noordzee zit nog 118 miljard kuub winbaar gas. Mogelijk, zo meldt de Rijksoverheid op haar site, zit er nog eens 165 miljard kubieke meter in onontdekte velden.

150813-maatr gaswinning noordzeeWinning is duur
‘(…) Voor kleine velden zijn relatief veel gasleidingen, schepen, apparatuur en personeel nodig. Dat maakt ze duur, waardoor grote bedrijven afhaken.(…)’ (1)

‘(…) ‘Elk nieuw veld dat we nu in exploitatie nemen, is duurder dan het vorige. We zijn immers begonnen op de plekken die het meest rendabel zijn.'(…)’ (Ante Frens, NAM) (2)

Aan de andere kant levert het gas weinig op
‘(…) De gasprijs is echter indirect gekoppeld aan de olieprijs. Wanneer die zo laag blijft als nu, worden nieuwe investeringen uitgesteld.(…)’ (1)

Dus om de winning van het Noordzeegas toch rendabel te maken, moeten overheid en bedrijven maatregelen nemen.

Kamp wil fiscale regeling om winningsbedrijven tegemoet te komen
‘(…) Daarom wil Kamp nu onderzoeken of bestaande stimulerende fiscale maatregelen, waaronder een investeringsaftrek van 25% voor investeringen in opsporing en winning van gas op de Noordzee, voldoende zijn om dat gas straks rendabel te winnen en of er wellicht nieuwe subsidiemaatregelen nodig zijn. (…)’ (3)

‘(…) “Wat nog niet wordt geëxploiteerd zit met de huidige fiscale regeling op de grens van financiële haalbaarheid. Om ze rendabel te maken is meer nodig. (…) Onze voorkeur gaat uit naar een meer algemene belastingmaatregel, zoals die ook geldt in het Verenigd Koninkrijk. Daarbij zijn de belastingtarieven over de hele linie verlaagd om de exploitatie op de Noordzee rendabel te houden. In de bestaande regeling, die binnenkort afloopt, moeten we aan allerlei criteria voldoen, zoals hoeveel gas er op het veld te vinden is, hoe snel het eruit stroomt en op welke afstand het ligt van de bestaande gasinfrastructuur. Dat is ingewikkelder.”(…)’ (Ante Frens, NAM) (2)

Verder wil Kamp de regels versoepelen
‘(…) Op dit moment zijn de exploitanten nog verplicht om de infrastructuur – de verbinding tussen de gasputten, het platform en de aansluiting op verbindingen naar het land, op te ruimen zodra het veld is uitgeput. Minister Kamp pleit nu voor een versoepeling van de regels waardoor een deel van de infrastructuur zou kunnen blijven liggen om te worden aangewend voor mogelijke exploitatie van nieuwe, kleine velden. (…)’ (4)

De overheid stelt kennis ter beschikking
‘(…) TNO stelt in opdracht van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken gratis informatie en kennis van de ondergrond beschikbaar ter stimulering van onderzoek naar olie- en gasreserves in de Nederlandse sector van de Noordzee. Er wordt een uitgebreid 3D model van de ondergrond ontwikkeld met een gedetailleerd 3D structuureel raamwerk van essentiële stratigrafische eenheden en bijbehorende breuken. (…)’ (5)

Verder zullen de bedrijven moeten innoveren om de kosten te verlagen
‘(…) Het dwingt ons te innoveren om de kosten te verlagen. Wij hebben, net als het Duitse Winters-hall, nu ook heel simpele onbemande platforms die op één paal staan. Ze krijgen hun stroom uit windmolens en zonnepanelen. De exploitatie is veel goedkoper, maar ze kunnen alleen functioneren als er in de buurt een groot platform staat waarmee ze aansluiting krijgen op de infrastructuur van pijpleidingen. (…)’ (2)

‘(…) Aardgaswinning via dit zogenaamde kleine-veldenbeleid is arbeidsintensiever, maar heel succesvol. Nog steeds leveren alle kleine velden samen een aanzienlijke bijdrage aan de totale gasproductie in  Nederland. Door het toepassen van nieuwe technieken, betere inzichten in de diepe ondergrond, stimulatieregelingen van de overheid, kostenverlaging en slim gebruik van infrastructuur kunnen steeds kleinere gasvelden economisch rendabel in productie worden genomen.(…)’ (6)

‘(…) Een voorbeeld van rendabele exploitatie van kleine gasvelden, is het platform van Swift Drilling. (…) Het verplaatsbare, lichtgewicht platform is gebaseerd op concepten die ook bij het plaatsen van windturbines op zee gebruikt worden. Door de verplaatsbaarheid, een hoge mate van automatisatie en de lagere arbeidskosten kan het platform kleine gasbronnen exploiteren die anders niet winstgevend zouden zijn.(…)’

‘(…) Het Noorse bedrijf Sevan Marine heeft, samen met Siemens, een andere toepassing voor het gas uit de kleinere offshore velden ontwikkeld. Met een drijvende elektriciteitscentrale wordt uit het aardgas op zee direct stroom opgewekt. De elektriciteit kan via de kabels waarop ook de windparken worden aangesloten naar land getransporteerd worden. Dat scheelt het aanleggen van gaspijpen, maar maakt het wel lastig de restwarmte van de energiecentrales te benutten. (…)’

Bronnen
(1) de Volkskrant, 13 augustus 2015: Veel gas zit er niet in de Noordzee (via Blendle)
(2) de Volkskrant, 13 augustus 2015: NAM: ‘Zonder extra steun import gas enige optie’
(3) Financieele Dagblad, 12 augustus 2015: Kamp overweegt grotere subsidies voor gaswinning Noordzee (registratie)
(4) NRC, 12 augustus 2015: Kamp pleit voor versoepeling regels gaswinning op Noordzee
(5) TNO website
(6) NAM website
(7) Duurzaam Bedrijfsleven, 12 augustus 2o15: Offshore windtechniek voor rendabel Noordzeegas
Elsevier, 12 augustus 2015: Afhankelijk van import gas? Haal meer uit Noordzee, zegt Kamp
Volkskrant, 12 augustus 2015: Kamp overweegt verlenging fiscale prikkel gaswinning op zee
Interactieve kaart van olie- en gasvelden (website NL olie- en gasportaal)

Foto: NAM
Kaartje: NLOG

Onderwerpen: , , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.