Kapitaaluitbreiding voor investeringen TenneT in Nederland formeel rond

Het proces voor de additionele kapitaaluitbreiding van TenneT door de Nederlandse Staat is formeel afgerond. In juli 2016 had minister Dijsselbloem het voornemen voor de kapitaaluitbreiding al voorgelegd aan de Tweede Kamer. De staat stelt als aandeelhouder 1.190 miljoen euro aanvullend eigen vermogen beschikbaar aan staatsdeelneming TenneT om toekomstige financiering van investeringen in het Nederlandse net mogelijk te maken. TenneT levert een grote bijdrage aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Om dat te kunnen blijven doen, investeert TenneT de komende periode veel in versterking van het net op land. Daarnaast is de aansluiting van windparken op de Noordzee belangrijk om de duurzaamheidsambitie van het kabinet te realiseren. …. 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.