Kavels windparken op zee bij Borssele zijn definitief

2 juni 2016De vijf kavels voor de kust bij het Zeeuwse Borssele zijn nu definitief aangewezen voor de opwekking van windenergie. De termijn om beroep in de dienen bij de Raad van State is gesloten, aldus de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Uit een bericht van RVO
‘(…) Op vrijdag 20 mei sloot de termijn waarin beroepen tegen de definitieve kavelbesluiten I tot en met V voor het windenergiegebied Borssele bij de Raad van State konden worden ingediend. Er zijn geen beroepen ingesteld. Daarmee zijn alle kavelbesluiten voor windenergiegebied Borssele onherroepelijk.
Dat is goed nieuws voor de voortgang van de windparken op zee. Op dit moment beoordeelt RVO.nl de aanvragen voor subsidie en vergunning voor kavels I en II van het windenergiegebied Borssele. Eind september sluit de tender voor de kavels III en IV. Volgend jaar volgt de tender voor het innovatiekavel V.
In totaal komt er tenminste 1400 MW windvermogen in het windenergiegebied Borssele. Deze 1400 MW is genoeg om ruim 20% van alle huishoudens van duurzame elektriciteit te voorzien. De windparken die er op zee komen, maken onderdeel uit van het Energieakkoord. (…)’

Uit een ander bericht van RVO
‘(…) In het SER energieakkoord is afgesproken dat het Rijk in de periode 2015 – 2019 subsidie beschikbaar stelt voor in totaal 3.450 MW windenergie op zee via een gefaseerd tenderproces. Dit akkoord is op 6 september 2013 gesloten tussen werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en vele andere organisaties. Op 26 september 2014 stuurde het kabinet de routekaart windenergie op zee  naar de Tweede Kamer. De Wet windenergie op zee is op 1 juli 2015 in werking getreden en maakt het mogelijk dat de minister van Economische Zaken in overeenstemming met de minister van Infrastructuur en Milieu voor elk windpark een kavelbesluit neemt. De MER-en dienen als onderbouwing van deze kavelbesluiten. (…)’

Bron
RVO, 1 juni 2016: Kavels windparken op zee nu definitief
RVO, zonder datum: Wind op zee – kavels Borssele III, IV en V

Kaartje: RVO

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.