Kennis- en Innovatieagenda Topsector Energie 2016 – 2019 gereed

24 juni 2015 – De Topsector Energie heeft haar Kennis- en Innovatieagenda voor de komende jaren gepresenteerd. Een versnelling van de energietransitie staat daarin centraal.

De Topsector Energie wil dat bereiken via vijf speerpunten:

 • Urban Energy (energiebesparing in de gebouwde omgeving, smart grids en zon PV),
 • wind-op zee,
 • energiebesparing in de industrie,
 • gas in transitie en
 • biobased economy.

Trends
De Topsector Energie is van mening dat een aantal trends in de energietransitie bepalend zijn voor de keuzes die we vandaag moeten maken in de prioritering van innovaties:

 • verduurzaming van elektriciteit is eenvoudiger dan verduurzaming van warmte en transport, daarom wordt onder meer gekeken naar ‘elektrificering’ van de warmtevraag
 • toenemend aandeel elektrische mobiliteit
 • op de wholesale markt zal elektriciteit steeds goedkoper worden door een toenemend aanbod van duurzame opgewekte elektriciteit
 • toenemende behoefte aan en oplossingen voor flexibiliteit in de energiesystemen (elektriciteit-, warmte- en gasinfrastructuren raken ook meer met elkaar verbonden –vandaar de term ‘systeemintegratie’)
 • rol van de consument/grootverbruiker wordt steeds belangrijker (link met STEMVI)
 • toenemend aandeel van lokale opwekking en fluctuaties in vraag en aanbod (zonnestroom, nieuwe verwarmingstechnieken, slimme warmtenetten, intelligente benutting van big data)
 • een hoge(re) CO2-prijs zal afhankelijk zijn van wereldwijde afspraken over CO2-emissiereductie — naarmate die afspraken uitblijven/onvoldoende zijn, zal duurzame energie subsidie nodig hebben
 • warmteprocessen in de industrie en in de gebouwde omgeving kunnen in toenemende mate met (duurzame) elektriciteit worden vormgegeven (warmtepompen, warmtewisseling, stoom), maar ook kan geothermie hier een rol in vervullen
 • energie-efficiency en medegebruik van (rest)warmte (warmtenetten, stoompijpen) blijven erg belangrijk voor de CO2-emissiereductie
 • biomassa wordt nu in belangrijke mate geimporteerd; op termijn zal de vraag naar biomassa op de wereldmarkt leiden tot alleen het gebruik met de hoogst mogelijke toegevoegde waarde (volgens de cascadering: voedsel, chemische grondstoffen of transportbrandstof)
 • gebruik van de koolstofatomen van afgevangen en/of opgeslagen CO2 zal bepalend zijn voor de mate, waarin CCUS een rol speelt in het eindbeeld van de energietransitie (kassen, bouwstenen voor methaan).

De Innovatieagenda voor 2016-2019 wordt gepresenteerd in acht afzonderlijke documenten (onder dit bericht als acht afzonderlijke pdf’s te downloaden).

Over de topsectoren
Nederland heeft 9 terreinen (‘topsectoren’) vastgesteld waarin het Nederlandse bedrijfsleven en de onderzoekscentra willen uitblinken. ‘Energie’ is er één van. (De andere zijn: Agri&Food, Chemie, Creatieve Industrie, Hightech Systemen en Materialen, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Water.)

Ter begeleiding van de energietransitie (‘waarbij we overgaan van de huidige centrale energievoorziening, gebaseerd op fossiele grondstoffen, naar een grotendeels gedecentraliseerd systeem op basis van duurzame energiebronnen’) zijn voor de ‘Topsector Energie’ zeven ‘Topconsortia voor Kennis en Innovatie’ (TKI’s) vastgesteld waarbinnen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samenwerken aan duurzame groei.
Dit zijn

 • Wind op Zee
 • Gas
 • Switch2SmartGrids
 • EnerGO
 • Solar Energy
 • Biobased Economy (gedeeld met de Topsector Chemie) en
 • ISPT (duurzame procestechnologie)

 

Bronnen
Topsector Energie, 23 juni 2015: Gereed: de Kennis- en Innovatieagenda 2016 – 2019
Kennis en Innovatieagenda 2016 – 2019 – Algemeen
Kennis en Innovatieagenda 2016 – 2019 – Wind op Zee
Kennis en Innovatieagenda 2016 – 2019 – Biobased Economy
Kennis en Innovatieagenda 2016 – 2019 – Gas
Kennis en Innovatieagenda 2016 – 2019 – STEM
Kennis en Innovatieagenda 2016 – 2019 – Systeemintegratie
Kennis en Innovatieagenda 2016 – 2019 – Urban Energy
Kennis en Innovatieagenda 2016 – 2019 – ISPT

RVO over de Nederlandse topsectoren
Website Topsector Energie

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.