‘Kerncentrale Borssele kan beter sluiten’

‘Kerncentrale Borssele kan beter sluiten’

17 juni 2016Het snel sluiten van de kerncentrale Borssele is goedkoper dan doorgaan. Het is terecht dat minister Kamp geen ondersteuningssubsidie geeft. Aldus de Zeeuwse actiegroep Stop Borssele en de anti-kernenergiebeweging WISE.

In een opiniebijdrage in de PZC pleiten Frieda Kas (Zeeuwse actiegroep Stop Borssele) en Peer de Rijk (directeur WISE, anti-kernenergiebeweging) voor het snel sluiten van Borssele.
Uit de opiniebijdrage in de PZC
‘(…) Vorige week heeft het kabinet laten weten geen financiële steun te verlenen aan de kerncentrale Borssele. Deze draait al jaren met verlies en het energiebedrijf Delta en haar aandeelhouders – de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten – noemen de reactor openlijk een ‘blok aan het been’. Het besluit van minister Kamp om, ondanks de smeekbeden uit Zeeland, geen subsidie te verlenen is volstrekt logisch; het exploiteren van een kerncentrale is een commerciële activiteit. Als die in de markt geen goede propositie heeft en verlies lijdt is dat voor risico van de aandeelhouders. In de jaren dat het goed ging hebben die er ook financieel profijt van gehad.

Een kerncentrale is geen normaal bedrijf
Maar een kerncentrale is geen normaal bedrijf. Wettelijk is vastgelegd dat de centrale niet in buitenlandse handen mag vallen en dat een meerderheid van de aandelen zelfs in publieke handen moet blijven. Ofwel, de aandeelhouders zitten klem. Er is geen interesse vanuit andere Nederlandse energiebedrijven en het kabinet heeft ook laten weten niets te voelen voor een scenario waarin de Staat zou instappen. Er is, aldus het kabinet, ‘geen sprake van een publiek belang op rijksniveau. De kerncentrale voldoet niet aan de criteria uit het kabinetsbeleid voor het aangaan van een nieuwe participatie. Het is derhalve niet nodig om risicodragend te investeren in de onderneming’. Geen nationalisatie dus.

Wat nu?
Wat nu? De bal ligt weer in Zeeland. Die moet opnieuw gaan beoordelen of het er eigen geld in wil steken. De afgelopen maanden hebben zowel Delta als de aandeelhouders, soms samen, soms apart, verkenningen laten uitvoeren en scenario’s tegen het licht gehouden. Het door de aandeelhouders in de arm genomen adviesbureau, Emendo Capital, beweert dat de kerncentrale nu sluiten, ondanks de verliezen die geleden worden, duurder is dan openhouden. Delta bevestigt dat. Tot die slotsom komen ze vooral op basis van de aanname dat de stroommarkt over een jaar of vijf weer zal aantrekken en Borssele weer winst gaat maken. Tot die tijd moet de reactor behoed worden voor een snel faillissement door geleend geld van de aandeelhouders. Een deel daarvan gelooft dat het niet anders kan maar wil wel dat het Rijk ook bijspringt. Die route lijkt nu afgesloten.

Snel sluiten is goedkoper
Wij zijn ervan overtuigd dat het snel sluiten van de centrale goedkoper is dan doorgaan. De meeste kosten van sluiting zullen er altijd zijn; ontmanteling (zo’n 600 miljoen) en afvoer van het radioactieve afval bijvoorbeeld. Door vervoegde sluiting worden ook kosten vermeden; verplichte investeringen in verbetering van de veiligheid (tientallen miljoenen), beveiligingskosten, en de – lastig in geld uit te drukken – maatschappelijke kosten van ongevalsrisico’s voor de omgeving. (…)

Geld van de Zeeuwse bevolking
Wij verwijten de aandeelhouders vooral een groot gebrek aan zelfbewustzijn; ze leveren zich met huid en haar uit aan adviseurs die – vaak op basis van cijfers van de kerncentrale zelf – beweren dat openhouden goedkoper is dan dichtdoen. Het gaat om geld van de Zeeuwse bevolking; waarom laten de aandeelhouders niet zelf een echt onafhankelijke partij op basis van eigen onderzoek de som maken zodat ze tenminste weten welke knopen er geteld moeten worden?

Frieda Kas, Zeeuwse actiegroep Stop Borssele
Peer de Rijk, directeur WISE (anti-kernenergiebeweging) (…)’

Bronnen
PZC, 16 juni 2016: De kerncentrale kan beter sluiten (via Blendle)
Foto EPZ

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.