foto: Engie

Kerncentrales nog altijd belangrijkste Belgische elektriciteitsproducenten

Kerncentrale Tihange.

Ook in 2017 bleven de kerncentrales veruit de belangrijkste elektriciteitsproducenten van België. Tegelijk blijft België een netto-importeur van elektriciteit. Dat blijkt uit het recentste jaarverslag van de Creg, de instantie die op federaal niveau toezicht uitoefent op de markten voor elektriciteit en aardgas.

In 2017 heeft België 77,4 TWh elektriciteit verbruikt, ongeveer evenveel als het jaar voordien. Het opgevraagde piekvermogen, 12.867 MW, lag wel lichtjes hoger dan in 2016.

De zeven Belgische kernreactoren produceerden samen 40,2 TWh, gasgestookte centrales 18,8 TWh. In 2017 werd er voor het eerst geen elektriciteit geproduceerd door de verbranding van steenkool. Alle energiebronnen samen produceerden 71,90 TWh. Dit betekent dat het aandeel van nucleaire energie nog 55,89% bedroeg.

De marktconcentratie nam aan productiezijde licht toe en blijft dan ook erg hoog. Met 77% van de totale Belgische elektriciteitsproductie heeft Engie hierin veruit het grootste aandeel.

De jaarcijfers van import en export in 2017 zijn quasi identiek als deze voor 2016. De bruto import naar België bedroeg 11,4 TWh, de bruto export 4,9 TWh. Dit leidde tot een netto import van 6,5 TWh in 2017, bijna identiek aan de 6,6 TWh genoteerd in 2016.

Aardgasmarkt

In 2017 bedroeg het totale Belgische aardgasverbruik 182,00 TWh, 4% meer dan in 2016. Deze toename van de vraag komt volledig voor rekening van de industrie (+5,1%) en de aardgasgestookte elektriciteitscentrales (+3,4%). De heropleving van de vraag bij de grootverbruikers is opvallend, temeer omdat de gemiddelde aardgasprijs op de groothandelsmarkt in 2017 25% hoger lag dan in. Bij de kleine verbruikers is de situatie anders. De zachte temperaturen in 2017 in vergelijking met 2016 hebben volgens de ramingen tot een daling met 7,5% van de verwarmingsnoden geleid. Deze vaststelling verklaart volgens de Creg mee de afname van de aardgasvraag op de distributienetten met 1,2%.

De grootste Belgische gasafnemers zijn rechtstreeks aangesloten op het gastransportnet van Fluxys. Ze vertegenwoordigden in 2016 23% van het verbruik van de Belgische eindklanten. Dit blijkt uit een studie die de Creg vorig jaar liet uitvoeren. Industriële afnemers sluiten vooral leveringscontracten met een korte looptijd (een of twee jaar). Ze doen ook steeds meer een beroep op aardgasnoteringen, zowel upstream (bevoorradingscontracten) als downstream (verkoopcontracten). Verder zijn er aanzienlijke verschillen in de energieprijzen die worden gefactureerd aan grote industriële klanten. In 2016 schommelden ze van 12 tot 28 €/MWh. Van het totale aantal industriële klanten veranderde 12 tot 19% minstens één keer per jaar van leverancier. De Creg gewaagt voor dit segment dan ook van een dynamische markt met veel concurrentie.

De top 3 van de leveringsondernemingen bleef in 2017 ongewijzigd, al zag marktleider Engie zijn aandeel terugvallen van 34,6% naar 32%. Eni zakte van 22,8 naar 17,5 %. EDF Luminus steeg met 0,5 % naar 10,6 %. Wingas groeide met een aandeel van 5,9% naar de vierde plaats, ten koste van RWE (-0,5%, naar 5 %).

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.