Kernenergie

 • Binnen de EU28 landen (zonder Malta) heeft kernenergie met 833.286 GWh/jaar een aandeel van 27,7 procent van de elektriciteitsproductie in 2014. De totale productie binnen de EU28 landen lag op ruim 3 miljoen GWh/jaar.
  Bron
 • De gezamenlijke productie van duurzame bronnen in EU28 overstijgt met een aandeel van 28,1 procent binnen de EU het aandeel van kernenergie
  Bron
 • Het ongeluk bij Fukushima in Japan in 2011 heeft 260 miljard dollar gekost, de ramp met Tsjernobyl uit 1986 staat met 200 miljard dollar op de tweede plaats.
  Bron
 • Er zijn in 2014 wereldwijd 5 nieuwe kerncentrales bijgekomen. In totaal zijn er tussen 1954 en 2014 nieuwe 590 netgekoppelde kerncentrales gebouwd, ofwel gemiddeld 9,7 eenheden per jaar. In de periode 2010 en 2014 daalde het gemiddeld aantal opgeleverde kerncentrales tot 4,8 stuks per jaar.
  Bron
 • In 2014 is het opgesteld vermogen aan kernenergie dankzij de 5 nieuwe kerncentrales met 4.721 MW toegenomen. In topjaar 1984 groeide het opgesteld vermogen van nieuwe kerncentrales met 32.341 MW.
  Bron
 • In 2014 stond 2/3 van de wereldwijd 438 in bedrijf zijnde kerncentrales geconcentreerd in 5 landen: 99 centrales in de Verenigde Staten (26,2 procent), 58 centrales in Frankrijk (16,8 procent) 48 centrales in Japan (11,3 procent), 34 centrales in Rusland en 23 centrales in Korea (5,4 procent).
  Bron
 • Aan het eind van 2014 waren er in China 22 nieuwe kerncentrales in aanbouw met een totaal vermogen van 21.738 MW. In Rusland staan 9 kerncentrales op stapel met een gezamenlijk vermogen van 7.371 MW, terwijl in de Verenigde Staten de constructie van 5 kerncentrales, goed voor totaal 5.633 MW, in gang is.
  Bron
 • In Duitsland staan wat vermogen betreft de meeste kerncentrales die permanent of in elk geval voor lange termijn buiten gebruik zijn genomen: 27 centrales, met een totaal vermogen van 14.301 MW. In de Verenigde Staten zijn iets meer centrales gesloten, namelijk 33 installaties, maar het totale vermogen van deze gesloten centrales ligt wat lager dan van Duitsland: 10.975 MW. Sinds het begin van de ontwikkeling van kernenergie, 1954, zijn totaal 147 kerncentrales gesloten, met een totaal vermogen van 56 GW.
  Bron
 • In Nederland steeg de productie uit kernenergie in 2014 naar 4 miljard kWh, 1 miljard meer dan in 2013. In wezen geen bijzondere prestatie, de productie lag in 2013 relatief laag doordat de kerncentrale in Borssele in dat jaar ruim twee maanden stillag voor reparaties en onderhoud.
  Bron

Opgesteld op 6 juni 2015

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.