Kernenergie – ‘Geen realistische optie voor aanpak klimaatprobleem’

Kernenergie – ‘Geen realistische optie voor aanpak klimaatprobleem’

31 mei 2017We zullen pas over tientallen jaren weten of nieuwe kernenergietechnologie veilig is, maar tegen die tijd moet het klimaatprobleem al zijn opgelost. Alleen al om die reden is kernenergie geen realistische optie voor de aanpak van het klimaatprobleem, betoogt emeritus hoogleraar Wim Turkenburg in een bijdrage in Argus.

Wim Turkenburg: ‘Nieuwbouw van kerncentrales zeer onaantrekkelijk’

In zijn bijdrage in Argus zet Turkenburg zich af tegen het recente pleidooi van ‘ecomodernisten’ voor meer kernenergie en een vergelijkbaar pleidooi van de Vereniging Nucleair Nederland.
Turkenburg is emeritus hoogleraar ‘Science, Technology & Society’ aan de Rijksuniversiteit Utrecht en kernenergiedeskundige

‘(…) Zeer onaantrekkelijk wegens hoge kosten
Het bouwen van kerncentrales is in de westerse wereld, financieel gezien, problematisch. De geschiedenis laat zien dat ze steeds duurder worden, hoe meer je ervan bouwt. Bij vrijwel alle andere energietechnieken is dat omgekeerd. Door de zeer hoge investeringskosten komen nieuwe kerncentrales er alleen wanneer het gebruik van kernenergie voor een groot deel door de staat wordt gefinancierd. De overheid in Engeland en in Frankrijk is hiertoe bereid, de Nederlandse overheid niet. Nederland ondersteunt wel op grote schaal de toepassing van zon- en windvermogen. Maar hoe meer zon- en windvermogen er wordt gebouwd, hoe minder eventueel te bouwen kerncentrales zullen worden ingeschakeld bij het produceren van stroom. De bedrijfstijd van de reactoren daalt sterk en kernstroom wordt navenant steeds duurder. Dit maakt nieuwbouw van kerncentrales zeer onaantrekkelijker. Veel aantrekkelijker is het dan om naast veel zon- en windvermogen vooral gasgestookte centrales te laten draaien en de CO2 die daarbij wordt geproduceerd af te vangen en ondergronds op te slaan.

Kan het zonder?
Een andere vraag is of we zonder kerncentrales het klimaatprobleem kunnen oplossen. De uitstoot van CO2 moet binnen enkele tientallen jaren tot nul zijn teruggebracht. Veel wetenschappelijk onderzoek laat zien dit zonder nieuwbouw van kerncentrales kan. Kernenergie kán een bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot, maar de bouw van kerncentrales is geen must.

We moeten wel blijven investeren in ontwikkeling nieuwe kerntechnologie
Betekent dit alles dat we niet meer in de verdere ontwikkeling van kernenergie moeten investeren? Onmiskenbaar is het verstandig zoveel mogelijk opties voor de toekomstige energievoorziening open te houden. Wel moet de eis worden gesteld dat de optie kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving. Nieuw te bouwen kerncentrales zullen daarom aan een diverse randvoorwaarden voldoen. Allereerst moeten ze concurrend met andere alternatieven inzetbaar zijn. Ook moeten ze inherent veilig zijn, wat betekent dat ongevallen zoals die in Harrisburg, Tsjernobyl en Fukushima om fysische redenen niet kunnen gebeuren. Ook zou het radioactief afval dat uit de kerncentrales komt na 300 tot 600 jaar niet of nauwelijks meer radioactief moeten zijn. Daarnaast mag de kernenergiecyclus niet of nauwelijks risico’s opleveren voor vrede en veiligheid binnen en tussen staten en bevolkingsgroepen. De kans op misbruik van radioactief materiaal moet dus verregaand worden tegengegaan. Tot slot moet de toe te passen kerntechnologie op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen en de ontwikkeling en toepassing van andere, inherent meer duurzame energietechnieken niet frustreren.

Maar voor het klimaatprobleem duurt het te lang
Of nieuwe kernenergietechnologie waaraan thans wordt gewerkt dit mogelijk maakt is zeer de vraag. Een antwoord daarop kan wellicht over enkele tientallen jaren worden gegeven, maar tegen die tijd moet het klimaatvraagstuk toch echt al zijn opgelost. (…)’

Argus
Argus is een nieuwe (papieren) krant volgeschreven door bekende en minder bekende journalisten van zeer uiteenlopende media, veelal senioren. Ze schrijven pro deo, uit liefde voor hun vak. Hoofdredactie: Rudie Kage en Kees Schaepman (beiden voormalig Vrij Nederland-redacteuren). Een jaarabonnement kost € 50 (24 nummers).

Bronnen
Argus, 30 mei 2017: Nieuwe kerncentrales overbodig (pagina 6/7)
Zie ook
FluxEnergie, 24 april 2017: ‘Zonder kernenergie lukt het niet’
FluxEnergie, 8 maart 2017: Kernenergie – ‘Redding van de aarde en toch willen velen er niets van weten’
FluxEnergie, 27 februari 2017: ‘Nederland heeft twee of drie kerncentrales nodig’

Foto: Kerncentrale Borssele (foto EPZ)
Portretfoto: Turkenburg

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.