‘Kernenergie is een puik plan’

24 februari 2017De NPO heeft een uitvoerige bijdrage op haar website geplaatst waarin een antwoord wordt gezocht op de vraag ‘Is kernenergie een optie?’. ‘In Nederland komt geen nieuwe kerncentrale, in Duitsland gaan de bestaande kerncentrales dicht. En dat terwijl er bij de opwekking van kernenergie geen broeikasgassen vrijkomen. Waarom zijn we zo bang voor kernenergie?’

Uit het achtergrondverhaal van de NPO
‘(…) Wat zijn de voordelen van kernenergie?
Een van de grootste voordelen van kernenergie is dat er bij een kernreactie geen CO2 vrijkomt, een broeikasgas dat klimaatverandering veroorzaakt. Nog een voordeel: kernenergie is een hele zekere energiebron. Als een kerncentrale eenmaal ‘aan’ staat, levert het een continue stroom energie op, een voordeel dat andere CO2-vrije energiebronnen zoals zonne-  en windenergie niet hebben – je moet maar afwachten hoe hard het waait en hoeveel zon er is.

Bovendien verbruikt een kerncentrale zijn brandstof zeer langzaam. In Borssele moet het uranium om de vier jaar vervangen worden omdat de kettingreactie is uitgewerkt. Kolen en gas verbrand je in een oogwenk en in veel grotere hoeveelheden en heb je weer het probleem van CO2-uitstoot bij de verbranding ervan.
In Duitsland zie je na het besluit van 2011 om te stoppen met kernenergie dat de CO2-uitstoot in het land omhoog schiet. Dat komt doordat de constante productie van stroom door de kerncentrales wegvalt. Duitsland is voor zijn stabiele stroomvoorziening weer aangewezen op zijn kolencentrales, omdat de aanleg van zon-  en windparken nog lang niet voldoende is om de energie die de kerncentrales produceren te ondervangen.

Wat zijn de nadelen van kernenergie?
Nog altijd is er geen oplossing voor de verwerking van radioactief afval. Niet alleen de splijtstof die gebruikt wordt bij kernsplitsing is hoogradioactief nadat er energie mee opgewekt is, ook delen van de kerncentrales zijn ‘besmet’ – bijvoorbeeld het beton waarvan het vat waar de kernsplitsing plaatsvindt gemaakt is. De enige manier om met het afval om te gaan is om het weg te stoppen op een plek waar het geen bedreiging voor mens en milieu meer vormt. En dat is niet alleen ingewikkeld, maar ook duur. (…)

Wat zijn de veiligheidsrisico’s?
De hoeveelheid ernstige ongelukken in kerncentrales zijn op twee handen te tellen, maar als er een ramp gebeurt, zijn de gevolgen meteen ernstig. Rondom het Japanse Fukushima en in Tsjernobyl zijn hele gebieden onbewoonbaar geworden door de te hoge hoeveelheid straling. Niet voor niks staan de meest kerncentrales dicht bij de grens. Zo ligt de kerncentrale bij het Belgische Doel op vijf kilometer van de Nederlandse grens, het Nederlandse Borssele ligt twintig kilometer van de Belgische grens.
Los van dat de ramp niet te overzien is bij een ernstig ongeluk, maken die veiligheidsrisico’s kernenergie ook duur. (…)

Hoe staat het nu?
In Nederland doet Fukushima, in combinatie met de lage stroomprijzen, een tweede Borssele de das om. Duitsland besluit zelfs helemaal uit atoomstroom te stappen. Ook Japan doet kernenergie in de ban na de ramp. Frankrijk, de kernenergiekampioen van Europa, kondigt in 2015 eveneens aan het aandeel stroom opgewekt door kernenergie terug te schroeven. In 2025 moet dat vijftig procent zijn van hun stroommix. Nu is dat nog 75 procent. (…)’

 

Uit de samenvatting van het verhaal

  • ‘(…) Een van de grootste voordelen van kernenergie is dat er bij een kernreactie geen CO2 vrijkomt, een broeikasgas dat klimaatverandering veroorzaakt. Een groot nadeel: nog altijd is er geen oplossing voor de verwerking van radioactief afval.
  • De hoeveelheid ernstige ongelukken in kerncentrales zijn op twee handen te tellen, maar als er een ramp gebeurt, zijn de gevolgen meteen ernstig. In 2011 ontstaat een kernramp in Fukushima als gevolg van een zware aardbeving en een vloedgolf. Sindsdien doen meer landen kernenergie in de ban. (…)’

Mini-enquête

Aan het eind van het artikel vraagt de NPO aan de lezer of kernenergie een optie is.
De uitslag op dit moment:
66% van de lezers zegt: ‘Ja, puik plan’
34% zegt: ‘Nee, slecht idee’

 

Bronnen
NPO, zonder datum: Is kernenergie een optie?
Foto: Kerncentrale Borssele (foto EPZ)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.