Kiezers willen meer duurzaamheid van nieuwe kabinet

10 maart 2017 – Het nieuwe kabinet moet méér aandacht aan duurzaamheid geven. Dat vindt 54% van de Nederlanders. Slechts 5% vindt dat dit minder moet zijn. De Nederlandse bevolking maakt zich duidelijk zorgen over de toekomst. Een meerderheid denkt dat de volgende generatie het minder goed gaat krijgen dan de eigen generatie. Het verklaart mede het brede draagvlak voor duurzaamheid.

Dit blijkt uit een onderzoek van Motivaction, uitgevoerd in opdracht van This is Why voor de ‘Maatschappelijk Imago Monitor’ (MIM).

Uit het bericht van This is Why
‘(…) Het nieuwe kabinet moet méér aandacht aan duurzaamheid geven. Dat vindt 54% van de Nederlanders. Slechts 5% vindt dat dit minder moet zijn. Opvallend is dat het draagvlak voor duurzaamheid heel breed is. Stemmers op linkse partijen (PvdA, GL, D66, SP) willen duidelijk meer duurzaamheid: 74% wil meer, 3% minder. Maar ook bij stemmers op rechtse partijen (VVD, CDA, PVV) zijn er veel meer voorstanders dan tegenstanders: 43% meer om 9% minder.

In de MIM is al wat langer zichtbaar dat de Nederlandse bevolking zich zorgen maakt over de toekomst. Een meerderheid denkt dat de volgende generatie het minder goed gaat krijgen dan de eigen generatie. Het verklaart mede het brede draagvlak voor duurzaamheid.

Klimaatakkoord Parijs niet opzeggen

Maar 17% van de kiezers vindt dat het nieuwe kabinet het klimaatakkoord van Parijs moet opzeggen. In zijn verkiezingscampagne gaf Donald Trump aan dit wel te overwegen en ondertussen neemt hij actie in die richting. Ook in Europa gaan dergelijke geluiden op. De groep Nederlanders die dit geen goed idee vindt, is ruim twee keer zo groot als de groep die dit wel een goed idee vindt.

Jesse Klaver geniet meeste maatschappelijk vertrouwen

Op de vraag welke politieke leiders het beste voor hebben met mens, maatschappij en milieu geeft 42% van de stemmers aan het meest vertrouwen te hebben in de duurzame intenties van Jesse Klaver van GroenLinks. Minister-president Mark Rutte (VVD) en Geert Wilders (PVV) genieten beduidend minder vertrouwen (respectievelijk 21 en 18%).
Vergeleken bij het vertrouwen in de presidenten van Amerika en Rusland doen zij het weer goed. Presidenten Donald Trump en Vladimir Poetin krijgen respectievelijk van 4 en 3% van de Nederlandse kiezers het vertrouwen. Angela Merkel, Bondskanselier van Duitsland, krijgt het vertrouwen van 39% van de Nederlanders.

GroenLinks heeft sterkste maatschappelijk imago

Van de politieke partijen is het maatschappelijk imago van GroenLinks het sterkst. De partij scoort een 6,2 als rapportcijfer op de vraag hoe goed ze is voor mens, maatschappij en milieu. De VVD krijgt een 4,8 en de PVV een 4,2.

Burger legt maatschappelijke verantwoordelijkheid vooral bij politiek en bedrijfsleven

77% van de Nederlanders vindt dat de politiek er in grote mate voor verantwoordelijk is dat het goed gaat met mens, maatschappij en milieu. Voor bedrijven is dat 71% en bij burgers/consumenten 66%.
31% van de Nederlanders heeft er vertrouwen in dat bedrijven zullen doen wat goed is voor mens, maatschappij en milieu. Dat is meer dan bij de meeste lijsttrekkers. De 30 grootste bedrijven van Nederland krijgen gemiddeld een 6,0 als rapportcijfer voor hun maatschappelijke prestaties. Bij de grootste politieke partijen is dat cijfer een 5,4.
Het maatschappelijk imago en vertrouwen in de politiek zijn daarmee niet heel sterk, zeker gerelateerd aan de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die men aan hen toekent. Ook bedrijven scoren niet heel hoog, maar opvallend is wel dat zij er beter voor staan dan de politiek. Blijkbaar verwacht men eerder duurzame vernieuwing van bedrijven.

Overheid mag MVO afdwingen 

Sinds de eerste meting in 2009 zien we dat de verwachting ten aanzien van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven hoog is en bovendien stijgt: 83% vindt het (zeer) belangrijk dat bedrijven goed zijn voor mens, maatschappij en milieu.
Nederlanders gaan er ook steeds meer vanuit dat bedrijven aan MVO doen. En stel dat ze dat niet voldoende doen, dan vindt men het net zo vanzelfsprekend dat de overheid dit alsnog wettelijk afdwingt. (…)’

Over This is Why
‘(…) This is Why helpt organisaties, teams en ondernemers bij het beantwoorden van strategische vraagstukken op het snijvlak van markt, maatschappij en medewerkers.(…)’

Over MIM Verkiezingen
‘(…) In de achtste meting van de Maatschappelijk Imago Monitor (MIM) zijn een aantal extra vragen opgenomen rondom de verkiezingen van 15 maart 2017. De resultaten geven een beeld van het belang dat kiezers aan duurzaamheid hechten en hoe zij de politieke partijen en hun lijsttrekkers hierop beoordelen. Het onderzoek vond  tussen 9 en 18 februari 2017 plaats onder een representatieve steekproef van 4.240 stemgerechtigde Nederlanders en werd uitgevoerd door Motivaction. (…)’

Bronnen
This is Why, 9 maart 2017: MIM – Verkiezingen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.