Klaas Knot (DNB): ‘Politiek moet zich niet bemoeien met sluiting kolencentrales’

10 maart 2016 – In plaats van zich te bemoeien met het al dan niet sluiten van kolencentrales, moet de politiek zorgen voor een adequate prijs voor CO2-uitstoot. Of de kolencentrales dan dicht gaan regelt de markt dan wel. Aldus Klaas Knot (DNB) dinsdag in de Tweede Kamer.

De president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, was dinsdag te gast in de Tweede Kamer om daar zijn mening te geven over de risico’s die het terugdringen van de CO2-uitstoot voor de economie kan hebben.
Hij benadrukte tegenover de Kamer het grote belang van een juiste prijs voor CO2-uitstoot. Hij wees erop dat het Internationaal Energie Agentschap een CO2-prijs van € 100 per ton een adequate prijs vindt. (De huidige prijs is slechts € 8 à € 9 per ton uitstoot.) Bij een juiste prijs regelt de markt zelf wel of de kolencentrales gaan sluiten.
Knot hield de Tweede Kamer ook voor dat een vrijstelling van energiebelasting voor grootverbruikers haaks staat op het beleid de CO2-uitstoot terug te dringen.
Knot stond verder stil bij de gevolgen van het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen voor de verschillende sectoren in de economie. Die risico’s vallen volgens hem mee.

Uit het verslag van het FD over het pleidooi van Knot in de Tweede Kamer
‘(…) Bij de direct betrokken bedrijven, zoals producenten van fossiele brandstoffen, toeleveranciers zoals makers van boorplatforms en pijpleidingen en distributiebedrijven hebben Nederlandse banken €40 mrd aan leningen uitstaan, 2% van hun balanstotaal. Het risicoprofiel is bovendien laag. Verzekeraars hebben maar 1,2% van hun balansvermogen belegd in obligaties van de fossiele brandstofsector. Pensioenfondsen staan voor 5,4% bloot aan het risico van een succesvol klimaatbeleid, maar ook dat is volgens Knot overzienbaar. Als ook wordt gekeken naar sectoren die nu veel fossiele brandstoffen verbruiken, zoals industrie en stroomproducenten, dan loopt de blootstelling van banken op naar €150 mrd of 7,7%. Maar de risico’s zijn hier minder ingrijpend naarmate er meer tijd voor de overgang naar duurzaam is. ‘We verwachten voldoende anticipatietijd’, aldus Knot. (…)’

Knot denkt dat de risico’s voor investeringen in duurzame energie zelfs groter zijn dan die in fossiele energie, door de afhankelijkheid van subsidies en de onduidelijkheid in het klimaatbeleid.

Uit een bericht van de website DK (Das Kapitaal) over het betoog van Knot in de Tweede Kamer
‘(…) Zijn boodschap is geruststellend. Op dit moment ziet DNB geen systeemrisico’s, want de omvang van de investeringen van banken/verzekeraars/pensioenfondsen in oliemaatschappijen is behapbaar. (…) Knot [vindt] dat banken bij het verstrekken van een krediet aan een vervuilende fabriek moeten rekenen met  €100 [per ton CO2-uitstoot]. Dan zul je merken, zei Knot, dat banken voorzichtiger worden, CO2-uitstoters duurzamer en dat maakt het financiële stelsel meer brandstofbubbelbestendig. Idealiter komt de internationale gemeenschap vlotjes op de proppen met een goede beprijzing van de CO2-uitstoot, maar gezien de keigrote financiële belangen laat dat in werkelijkheid lang op zich wachten. Knot besloot zijn uiteenzetting met de opmerking dat DNB het onderzoek naar de brandstofbubbel voortzet en daar was iedereen het mee eens. (…)’

 

Bronnen
FD,  8 maart 2016: Klaas Knot: laat besluiten over kolencentrales aan goed werkende markt over (Registratie)
Das Kapitaal, 8 maart 2016: Klaas Knot over de brandstofbubbel des doods
Foto aanvoer steenkolen: FluxEnergie/© Paul Tolenaar. Foto Klaas Knot: DNB.

 

 

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.