Klaas Knot: ‘Een klimaatneutrale economie is de meest urgente opgave’

Klaas Knot: ‘Een klimaatneutrale economie is de meest urgente opgave’

31 maart 2017De meest urgente opgave voor Nederland: het klimaatneutraal maken van onze economie. Dat was een van de belangrijkste boodschappen gisteren van president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank bij de presentatie van het DNB-jaarverslasg 2016. Hij zal die boodschap vanmiddag toelichten aan de onderhandelaars over een nieuw kabinet. Samen met de boodschap: het overschot op de begroting niet uitgeven, maar oppotten voor mindere tijden.

‘Meest urgente uitdaging’

De boodschap over het klimaat- en energiebeleid was indringend: ‘De meest urgente en meest universele uitdaging is de noodzaak om onze economie klimaatneutraal te maken. Daarvoor is onder meer een langetermijnvisie nodig, bijvoorbeeld vastgelegd in een klimaatwet, die aangeeft hoe de transitie voor de verschillende sectoren moet verlopen. Sleutel voor een succesvolle overgang is een betere beprijzing van CO2-uitstoot. Daarnaast biedt de energietransitie voor de Nederlandse economie ook kansen. Geloofwaardig en voorspelbaar beleid helpt daar zeker bij.’ Aldus Klaas Knot bij zijn toelichting op het jaarverslag DNB.

‘Klimaatdoelen moeten gehaald worden’

Uit het interview van Nieuwsuur
‘(…) De energietransitie is iets dat vooral door particuliere partijen vorm zal moeten worden gegeven. Maar er is wel degelijk een rol voor de overheid en die rol richt zich op twee zaken: CO2-beprijzing en vooral op het verzorgen van een voorspelbaar langetermijnbeleid. Het gaat om investeringen die een levensduur hebben die ver uitgaat boven de lengte van een kabinetsperiode. (…) Die zekerheid moet de overheid bieden. Dat kan bijvoorbeeld door een klimaatwet, dat is een goed mechanisme daartoe.  (…) Het bedrijfsleven zegt: als de overheid ons duidelijkheid verschaft, zien wij de investeringsmogelijkheden, dan zien we kansen voor innovatie. Dan zien we kansen om als Nederlands bedrijfsleven als eerste de stappen te zetten en waarmee we ook een concurrentievoordeel kunnen verkrijgen. (…)
Als we de klimaatdoelen niet gaan halen zal de Nederlandse economie uitermate kwetsbaar worden voor een hogere zeespiegel, voor een verandering van het ecosysteem, veel ruigere weersomstandigheden, voor ziektes. Dat zal leiden tot productieverlies. Maar naast de economische effecten heeft het natuurlijk ook allerlei effecten op ons welzijn. Nederland wordt  een minder plezierig land om in te wonen. (…)
Dit is een groene agenda waarvan ik denk dat-ie links noch rechts is. (…) Het lijkt mij in het belang van heel Nederland dat wij ons voorbereiden op deze majeure verandering. (…)’

Een verdere verduurzaming van de economie is essentieel

Uit het Jaarverslag
‘(…) Een verdere verduurzaming van de economie is essentieel.
Verduurzaming is een belangrijk onderliggend thema bij alle hervormingen. Duurzaam betekent ‘op lange termijn houdbaar’ of ‘bestendig’. Duurzame welvaart betekent dan ook niets anders dan welvaart die op lange termijn houdbaar is. Een welvaart die tot grote ecologische schade leidt, die de sociale verhoudingen in een land onder druk zet of gebaseerd is op financiële zeepbellen, is op de lange termijn onhoudbaar en dus niet duurzaam.

Het klimaatakkoord van Parijs impliceert een overgang naar een klimaatneutrale economie.
Die zou ruim voor de eeuwwisseling moeten worden gemaakt. Dit is binnen de geplande levensduur van huizen, kantoren en infrastructuur die vandaag worden gebouwd. Om de benodigde versnelling in groene investeringen te stimuleren, is het essentieel om CO2-uitstoot beter te beprijzen en om een langetermijnvisie uit te werken op de benodigde transitiepaden voor de verschillende sectoren.

DNB heeft duurzaamheid zoveel mogelijk geïncorporeerd in haar kerntaken en bedrijfsvoering.
Dit betekent dat we in ons werk niet alleen oog hebben voor de economische dimensie maar ook voor sociale en ecologische aspecten. In dat kader is in 2016 onderzoek gedaan naar duurzaam beleggen bij pensioenfondsen en naar de overgang op een klimaatneutrale economie in het rapport Tijd voor Transitie. Daarnaast heeft DNB gepleit
voor opname van de ESG (environmental, social and governance)-criteria voor banken en verzekeraars in de wetgeving. Naast een toenemende nadruk op de ESG-criteria bij de eigen beleggingen van DNB, is er ook aandacht voor fysieke aspecten van duurzaamheid in het eigen bedrijf, bijvoorbeeld bij de productie en het vervoer van bankbiljetten en het energieverbruik. (…)’

 Video persconferentie DNB (53′)

Bronnen 
DNB, 30 maart 2017: Persbericht: Inleiding president persconferentie Jaarverslag 2016
DNB, rapport, 30 maart 2017: Jaarverslag 2016 (pdf, 223 pag.)
NOS/Nieuwsuur, 30 maart 2017: DNB’s advies aan nieuw kabinet: niet uitgeven maar oppotten
Foto Klaas Knot: © De Nederlandsche Bank

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.