Klimaat en energie – De indicatoren staan voor Nederland op rood

Klimaat en energie – De indicatoren staan voor Nederland op rood

18 mei 2017Gisteren heeft het CBS de ‘Monitor Duurzaam Nederland 2017’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Voor klimaat en energie staan de indicatoren op rood. Geen verrassend nieuws, maar de droge schets van het CBS is er niet minder zorgwekkend om.

De tweejaarlijkse Monitor Duurzaam Nederland, opgesteld samen met het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau begint overigens met een positieve constatering: ‘De kwaliteit van leven in Nederland toont in grote lijnen een gunstig beeld en is naar Europese maatstaven hoog’. De welvaart in Nederland is groot. ‘Maar niet alleen in materiële zin gaat het goed in Nederland, ook de tevredenheid van de bevolking met het leven is groot.’ Dat neemt niet weg dat de zorgen over inkomen, werkgelegenheid en pensioenen wel toenemen.

De meest zorgwekkende boodschappen betreffen klimaat en energie. We geven hier de betreffende passages weer.

Uitkomsten voor klimaat energie

‘(…) [In Nederland] blijft de CO2-uitstoot groot en wordt er ingeteerd op voorraden van fossiele brandstoffen. In Nederland is het aandeel hernieuwbare energie naar Europese maatstaven laag, ondanks verbeteringen die de laatste jaren zijn gerealiseerd. (…)
[Voorts blijkt] dat Nederland in vergelijking met andere EU-landen een relatief grote druk op de natuurlijke hulpbronnen van de rest van de wereld legt, vooral op die van de ontwikkelingslanden door de grote invoer van energie, mineralen en biomassa. (…)

Op het gebied van energieverbruik is een aantal verbeteringen zichtbaar: het bruto energie- verbruik en de energie-intensiteit van de economie nemen af, terwijl de ontwikkeling van het aandeel hernieuwbare energie in de totale energieconsumptie stijgt. De overheid stelt zich in het Energieakkoord ten doel te zorgen dat in 2023 de hoeveelheid duurzame energie in Nederland 16 procent bedraagt.

Ondanks deze verbeteringen staat Nederland qua energieverbruik nog altijd laag op de EU- ranglijst. Dit houdt in dat de Nederlandse economie relatief veel energie verbruikt, terwijl het aandeel hernieuwbare energie naar Europese maatstaven gering is. Uit grafiek 3.3.3 blijkt dat het percentage hernieuwbare energie in Zweden en Finland met respectievelijk 54 en 39 procent het hoogst is.

Bij de uitstoot van broeikasgassen per inwoner, waaronder die van CO2, is de langetermijntrend in Nederland positief. Echter, ook hier blijft Nederland achter vergeleken met de rest van de Europese Unie. (…)’

Het rapport meldt uitsluitend (nogal droogweg) op welke trends de gebruikte indicatoren wijzen. De rapporteurs verbinden er geen beleidsadviezen aan.

Bronnen
CBS, rapport, 17 mei 2017: Monitor Duurzaam Nederland 2017 – Update indicatoren (pdf, 20 pag.)
CBS, bericht, 17 mei 2017: Monitor Duurzaam Nederland 2017, update indicatoren
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.