Klimaat en energie – Reacties op de Miljoenennota

Klimaat en energie – Reacties op de Miljoenennota

21 september 2016 Update – Eigenlijk staat er maar bitter weinig in de Miljoenennota over de energietransitie en de inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan. En merkwaardig is dat je in de reacties op de Miljoenennota daar ook maar heel weinig over kunt terugvinden. We hebben het op een rij gezet.

Jesse Klaver (GroenLinks): Toch hoopvol
‘(…) De koning heeft de troonrede mooi uitgesproken. Maar ik stoor me aan de borstklopperij van het kabinet. De overheidsfinanciën zijn op orde, maar de samenleving niet. De tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen nemen toe. De laagste inkomens zijn er bij dit kabinet het minst op vooruit gegaan. De zorg wordt voor steeds meer mensen onbetaalbaar. Op het gebied van klimaatverandering presteren we belabberd. Kinderen in het onderwijs krijgen steeds minder kansen. Toch ben ik hoopvol. Het bruist in ons land. Er zit zoveel energie in de samenleving om Nederland eerlijker te maken. (…)’ (De Volkskrant)

Marianne Thieme (Partij voor de Dieren): Vooral geld telt
‘(…) De Troonrede neemt een voorschot op een onzekere toekomst op kosten van toekomstige generaties. Een feestbegroting, gericht op de verkiezingen. Dit was het jaarverslag van de BV Nederland, niet een bezielende inspiratie voor 17 miljoen burgers, van wie er velen in de knel zitten. (…) Echte waarden zoals zorg voor elkaar, onderwijs en een leefbare aarde moeten het ontgelden, vooral geld telt. Het enige klimaat dat het Kabinet boeit, is het ondernemersklimaat. (De Volkskrant)

Laurens de Lange (VNO-NCW regio Midden): Mis agenda energietransitie
‘(…) “Wij zijn blij dat de koopkracht voor iedereen vooruit gaat maar missen een agenda om van fossiele energie naar duurzame energie over te stappen”, zegt Laurens de Lange, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW regio Midden. (…) Toch geeft de voorzitter van VNO-NCW regio Midden de miljoenennota een voldoende. (…)’ (RTV Oost)

Lambert Zwiers (VNO-NCW en MKB-Noord): Niet ambitieus genoeg
‘(…) Goed dat het kabinet het komend jaar fors meer geld besteedt aan zorg en veiligheid. Maar de dinsdag gepresenteerde begroting is niet ambitieus genoeg als het gaat om investeringen in energietransitie en duurzame economie. Dat stelt directeur Lambert Zwiers van werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Noord. In een reactie noemt hij het ‘van groot belang dat het kabinet de komende jaren gaat inzetten op investeren in de toekomst’. ,,Daar is op dit moment ruimte voor’’, vervolgt Zwiers. ,,Het lijkt er nu op dat het kabinet vooral gaat ‘uitdelen’ en dat niet geïnvesteerd gaat worden in de maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen, zoals energietransitie en duurzame economie. Een gemiste kans.’’ (…)’ (Dagblad van het Noorden)

Duurzaam Bedrijfsleven: Duurzaamheid heeft geen hoge prioriteit
‘(…) Duurzaamheid heeft geen hoge prioriteit in de Miljoenennota 2017. Er is weinig aandacht voor de energietransitie en de verschuiving naar een circulaire economie. Sterker nog, het begrip ‘circulaire economie’ komt niet eens in de op dinsdag gepresenteerde Miljoenennota voor. Dat, terwijl er een nationaal grondstoffenakkoord in de maak is. Wel wordt er gesproken over het terugdringen van CO2-uitstoot, al wordt niet duidelijk hoe het kabinet dit wil aanpakken. Zo valt in de nota te lezen dat CO2-reductie als doel een belangrijke plek in het kabinetsbeleid krijgt. De komende periode moeten de zogeheten Energiedialoog en de evaluatie van het Energieakkoord samen met de Energieagenda leiden tot de voortzetting van een ‘daadkrachtig klimaat- en energiebeleid’. Wat dat beleid precies inhoudt en hoe het kabinet tot dat beleid wil komen, wordt niet vermeld. (…)’ (Duurzaam Bedrijfsleven)

 Jo-Annes de Bat (gedeputeerde Zeeland): Geen garantstelling kerncentrale
‘(…) Wie in de Miljoennota turft naar Zeeuwse trefwoorden, komt niet ver. Ook in de begrotingen van de diverse ministeries staan geen concrete maatregelen voor Zeeland. Geen verhoging van de bijdrage uit het Provinciefonds, geen garantstelling voor de kerncentrale, geen Zeelandfonds, geen verbreding van de N59, geen spoorlijn tussen Axel en Zelzate. (…)’ (PZC)

Analyse De Volkskrant: Onzeker aardgasinkomsten
‘(…) Een nette financiële erfenis met politieke voetangels en klemmen. (…) De erfenis van Dijsselbloem bestaat ook uit politieke keuzen die hij uit de weg is gegaan. Neem de Groningse aardgasinkomsten. De weerstand tegen de gaswinning maakt die inkomsten steeds onzekerder. Maar Dijsselbloem had ze hard nodig om zijn begroting op orde te krijgen conform de afspraken die Rutte II maakte toen het aantrad. Toch komt er een dag dat ‘Den Haag’ niets meer verdient aan Groningen. Een minister van Financiën kan daarop anticiperen door het gasgeld van zijn begroting af te voeren en alles wat nog binnenkomt in een investeringsfonds te stoppen en met het rendement extra dingen te doen. Dijsselbloem vindt het daarvoor te laat, want er is te weinig Gronings gas over om dat fonds substantie te geven. (…)’ (De Volkskrant)

Raad van State: Geen geloofwaardig beleid voor klimaat voor de lange termijn
‘(…) De Raad van State vindt dat het kabinet het laat liggen op het gebied van de aanpak van klimaatverandering. ‘Wat vooralsnog ontbreekt, is een concreet, consistent en geloofwaardig beleid voor het klimaat voor de langere termijn’, zegt de afdeling advisering. Het kabinet heeft ‘slechts’ voorzien in concrete stappen tot 2023 en Nederland is niet alleen een van de hekkensluiters binnen de Europese Unie wat betreft verduurzaming. Het is ook maar de vraag of het land de doelen van het Klimaatverdrag van Parijs van vorig jaar gaat halen zonder ‘aanzienlijke intensiveringen’. Wat de Raad van State betreft moet het kabinet zich hierbij richten op het stimuleren van meer private investeringen, want klimaat en energie zijn ‘bij uitstek sectoren waarin innovatie en investeringen’ kunnen zorgen voor groeimogelijkheden. Ook voor het bedrijfsleven, waardoor meteen ook de economische groei een impuls kan worden gegeven. (…)’ (FD, registratie)

Onderzoek: Milieu en duurzaamheid voor Nederland niet zo belangrijk
‘(…) [Ipsos deed in de week voor Prinsjesdag voor de NOS een onderzoek onder Nederlanders]. Slechts 15 procent vindt het belangrijk dat er meer geld gaat naar milieu en duurzaamheid. (…)’ (NOS)
 Eelco Eikenaar (gedeputeerde Groningen): Extra geld gaswinningsschade is een lachertje
‘(…) „De problemen rond de gaswinning zijn zo ernstig dat de regering er niet aan ontkomt ze te noemen. De politieke druk blijft erop. Dat is goed, want als je van de radar verdwijnt, kun je het schudden. Tegenvaller is wel dat in de miljoenennota zelf over de aanpak van de aardbevingen niks nieuws staat.” Of het moet de 2 miljoen euro extra zijn die beschikbaar is voor Groningse monumenten in de bevingsregio. Eikenaar: „Dat is een lachertje. In het gasgebied is 70 procent van het cultureel erfgoed beschadigd. In de hele provincie hebben we het over 40 procent.” (Dagblad van het Noorden)
Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.