‘Klimaat- en energiebeleid is consistent’

22 september 2016De VEMW, belangenbehartiger voor zakelijke energiegebruikers, vindt dat de Miljoenennota blijk geeft van ‘een consistente energie- en klimaatkoers’.

160123-Grunfeld.jpg
Hans Grünfeld (VEMW): ‘Blij verrast’

Uit een bericht van de VEMW
‘(…) Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: Met de Miljoenennota voor komend jaar zet het kabinet haar energie- en klimaatkoers consistent door op basis van het Energieakkoord, met versnelde investeringen in de realisatie van hernieuwbare energie. Voor de periode na 2023 moet de route nog vastgelegd worden in de Energieagenda, maar het doel is al wel helder: een CO2-reductie van 80-95 procent in 2050 ten opzichte van 1990. Gelet op de enorme uitdagingen die er liggen om dat doel te realiseren zijn we blij verrast met de instrumenten die de overheid nu al inzet om de financiering van innovatieve en risicodragende projecten mogelijk te maken. Dat is niet geheel toevallig een van de belangrijkste pijlers die wij op 16 juni van dit jaar in onze propositie ‘Samen op weg naar minder’ hebben opgenomen.” (…) Het Kabinet continueert de inzet op de afspraken uit het Energieakkoord voor Duurzame Groei voor de periode tot 2023.  De SDE+ regeling stelt in 2016 in totaal 9 mrd euro subsidie beschikbaar voor de realisatie van hernieuwbare energieproductie. Dat is 1 miljard euro meer dan eerder is aangekondigd. In 2017 vindt een nieuwe tender Wind op Zee plaats en wordt de innovatiekavel voor Wind op Zee aanbesteed. Daarnaast zal komend jaar ook het subsidiebudget voor de Demonstratieregeling Energie-innovatie (DEI) groeien naar 41 miljoen euro. Er wordt 27 miljoen euro vrijgemaakt voor de recycle-economie. (…)’

Bronnen
VEMW, 21 september 2016: Kabinet trekt koers Energieakkoord door richting 2050 doel
Foto: Eneco en VEMW (Grünfeld)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.