Klimaat – Trump flink onder druk: ‘Doe het niet’

Klimaat – Trump flink onder druk: ‘Doe het niet’

1 juni 2017Trump wordt fors onder druk gezet rond het al dan niet breken met het Akkoord van Parijs. De druk komt van grote bedrijven, van andere wereldleiders en ook van zijn eigen dochter. En binnen zijn eigen staf heerst ook verdeeldheid. Vanavond weten we wie hem heeft weten te overtuigen.

Uit een bericht van De Morgen
‘(…) Tot op het laatst woedde er ook onder Trumps adviseurs een felle strijd over de kwestie. De bazen van een aantal van de grootste Amerikaanse bedrijven – waaronder Shell en Exxon Mobil – probeerden Trump ervan te overtuigen dat het in het belang van de Verenigde Staten is vast te houden aan het klimaatakkoord, terwijl zijn ultraconservatieve politieke adviseur Steve Bannon en Scott Pruitt, het hoofd van het Amerikaanse milieuagentschap EPA, er juist op aandringen het akkoord in de prullenbak te gooien. Onder de pleitbezorgers van het klimaatakkoord was ook Trumps dochter Ivanka, zijn economische adviseur Gary Cohn en minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, die betoogde dat de VS partij kunnen blijven bij het akkoord, ook al was de regering-Trump inmiddels begonnen met het ontmantelen van het milieubeleid van Trumps voorganger Obama. (…)Een hele reeks topfiguren uit het Amerikaanse bedrijfsleven heeft Trump gewaarschuwd dat terugtrekking uit het akkoord het imago van de VS zal schaden, zeker nu China zich vierkant achter de afspraken heeft gesteld. (…)’

Uit een bericht van het FD
‘(…) Trumps politiek adviseur Stephen Bannon, die zijn invloed de afgelopen maanden zag teruglopen, hamert sinds de campagne op het opzeggen ervan. Ook de directeur van milieuagentschap EPA, Scott Pruitt, is tegen het akkoord gekant. Dochter Ivanka en minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson drukten de president eerder juist op het hart zijn plaats aan de onderhandelingstafel te behouden. (…)’

G7:Doe het niet’
Tijdens zijn bezoek aan Europa, en met name op de G7-bijeenkomst in Italië, hebben verschillende Europese leiders hem op het hart gedrukt toch vooral niet uit het Klimaatakkoord te stappen.

Guterres; ‘Doe het niet’
Dinsdag hield de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, een toespraak waarin hij de hele wereld opriep tot meer actie tegen klimaatverandering en tegen de VS zei: ‘It would be very important for the US not to leave the Paris agreement.’
Uit een bericht van de VN
‘(…) “Degenen die er niet in slagen om in te zetten op groene energie zullen in een grijze wereld leven”, merkte Mr. Guterres op in zijn uitvoerige speech. Hij verklaarde tevens dat landen bij gebrek aan een alternatief geen andere keuze hebben dan de aangegane verplichtingen inzake de klimaatverandering na te komen en in functie ervan te handelen. “Als we de bossen en het leven op het land willen beschermen, de kwaliteit van onze oceanen willen veiligstellen, enorme economische opportuniteiten willen creëren, nog meer grootschalige verliezen willen voorkomen en de gezondheid en het welzijn van de mensen en de planeet willen verbeteren, hebben we maar één simpele oplossing voor ons”, zei Guterres. “Klimaatactie.” (…)’

Bronnen
De Morgen, 31 mei 2017: Trump ontkent beslissing klimaatakkoord Parijs: “Beslis pas komende dagen”  
FD, 31 mei 2017: Trump: binnen paar dagen beslissing over klimaatakkoord van Parijs (Registratie)
New Scientist, 31 mei 2017: Trump looks set to take US out of Paris climate agreement
VN (UMRIC), 31 mei 2017: VN-Secretaris-Generaal roept op tot meer actie om de klimaatverandering te bestrijden
Beeld: still CNN-reportage

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.