‘Klimaat vraagt om Deltaplan met concrete projecten’

‘Klimaat vraagt om Deltaplan met concrete projecten’

14 februari 2017Het Nederlandse klimaatbeleid moet veel concreter en meer actiegericht worden. Alleen dan kan het bedrijfsleven goed aanhaken. Daarom moet er een ‘Deltaplan Energie & Klimaat’ komen, onder één coördinerend minister: de minister van Economische Zaken. Dat stellen vandaag VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.

Uit een bericht van VNO-NCW
‘(…) Een nieuwe, actiegerichte aanpak. Dat is volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland nodig om ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven aan de slag kan met innovatieve oplossingen voor het klimaatprobleem. Onderdeel van die aanpak is een Deltaplan Energie & Klimaat, inclusief concrete projecten en financiering. In het rapport Energie voor de toekomst: van nota’s naar uitvoering, vandaag gepresenteerd door VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland, zijn zo’n 25 doorbraakprojecten – zoals de bouw van een nieuw energie-eiland voor de kust – in kaart gebracht die ervoor kunnen zorgen dat Nederland de klimaatafspraken van Parijs haalt.

Eén minister
Volgens de ondernemingsorganisaties is het essentieel dat er één coördinerende minister komt voor klimaat, energie en circulaire economie en een autoriteit die de uitvoering van het Deltaplan bewaakt. De nieuwe financieringsinstelling Invest-NL moet vervolgens van voldoende middelen worden voorzien om private financiering te mobiliseren. Om het Deltaplan succesvol tot uitvoering te brengen, is een Klimaatwet nodig zoals in het verleden de Deltawet.

Serieus probleem
De doorbraakprojecten, waarbij het belangrijk is dat de overheid samen optrekt met het bedrijfsleven, zijn cruciaal om te zorgen dat Nederland nagenoeg klimaatneutraal wordt in 2050. Ze zijn hoognodig: volgens recent onderzoek ziet slechts twee procent van de bevolking klimaatverandering als een serieus probleem, terwijl de komende dertig jaar het tempo van CO2-reductie moet worden verdrievoudigd voor een gezond klimaat. Het advies is onderdeel van de campagne NL Next Level dat zich richt op groene groei, nieuwe banen en een veilig Nederland. Het advies is tot stand gekomen na consultatie van tal van kleine en grote bedrijven en gesprekken met bijvoorbeeld milieuorganisaties. (…)’

‘Niets ten nadele van Sharon Dijksma, maar EZ moet chef klimaatbeleid worden’

Uit een bericht van het FD
‘(…) ‘Niets ten nadele van de huidige staatssecretaris van Milieu Sharon Dijksma’, zegt [de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Hans] de Boer, ‘maar als we de volgende stap willen zetten moet de coördinatie bij EZ worden ondergebracht.’ Vooral van het bedrijfsleven wordt de komende decennia namelijk veel gevraagd om de energietransitie en CO2-reductie te bewerkstelligen, aldus de werkgeversvoorman. Ook het instrumentarium voor subsidies en leningen voor klimaatgerelateerde initiatieven hangt grotendeels onder Economische Zaken. Bovendien is het beter als één coördinerend bewindspersoon wordt aangewezen voor het klimaatbeleid, ‘want gedeelde verantwoordelijkheid is geen verantwoordelijkheid’, meent De Boer. ‘Die minister moet gewoon uitvoeren wat er in een regeerakkoord is vastgelegd en kan door de Tweede Kamer daarop worden afgerekend.’ (…)’

Bronnen
VNO-NCW, 14 februari 2017: ‘Klimaat vraagt om Deltaplan met concrete projecten’
VNO-NCW/LTO-Nederland/MKB-Nederland, persbericht, 14 februari 2017: Naar een andere aanpak voor een gezond klimaat
VNO-NCW/LTO-Nederland/MKB-Nederland, rapport, 14 februari 2017: Energie voor de toekomst: van nota’s naar uitvoering (pdf, 38 pag.)
Website campagne NL Next Level
FD, 14 februari 2017: Werkgevers: maak Economische Zaken chef klimaatbeleid (Registratie)
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.