Klimaatakkoord maakt grootschalige inzet van biomassa en van CO2-opslag onvermijdelijk

Het klimaatakkoord van Parijs vereist een sterke aanscherping van het energiebesparingsbeleid, de grootschalige inzet van zonne-energie, windenergie en aardwarmte, maar ook van toepassing van biomassa en de afvang en opslag van CO₂ (CCS). 
Het is echter niet meer genoeg om de CO₂-uitstoot tot alleen nul terug te brengen. Te lang is gewacht met emissiereductiemaatregelen. Daarom is het ook nodig om CO₂ actief uit de atmosfeer te verwijderen. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van biobrandstof te combineren met CO2-afvang en -opslag. Juist voor Nederland, met een grote energie-intensieve industrie, een grote transportsector en beperkte mogelijkheden op het gebied van hernieuwbare energie, is deze optie onmisbaar. Dat concluderen Wim Turkenburg, Bert Metz, Leo Meyer en Sible Schöne in een vandaag verschenen publicatie over de betekenis van de klimaatdoelstelling van Parijs. …. 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.