Klimaatakkoord Parijs – ‘Er is helemaal geen ruimte voor de Shell-investeringen in olie en gas’

Klimaatakkoord Parijs – ‘Er is helemaal geen ruimte voor de Shell-investeringen in olie en gas’

24 mei 2017De gisteren door Milieudefensie geopende website ‘Shellwatch’ concludeert dat er helemaal geen ruimte meer is voor Shell-investeringen in olie en gas. Niet voor toekomstige investeringen, maar zelfs al niet voor investeringen die recent reeds gedaan zijn.

Uit een bericht van Shellwatch
‘(…) De Amerikaanse organisatie Oil Change International (OCI) [berekende het mondiaal nog beschikbare koolstofbudget.] Voor het tweegradenscenario resteert nog 843 Gton, voor het 1,5 gradenscenario 393 Gton. OCI heeft dit koolstofbudget vergeleken met de bewezen en waarschijnlijke mondiale olie- en gasreserves plus de bewezen steenkoolreserves. (…) De uitkomst is ontnuchterend: de CO2-uitstoot van olie- en gasvelden die nu in productie zijn of in aanbouw (het gaat om locaties waar de putten klaar zijn of bijna klaar, de pijpleidingen gelegd en ook de procesinstallaties, vervoersmodaliteiten en terminals klaar zijn), schiet met een uitstoot 942 Gton CO2 al 100 Gton voorbij de 1,5 en 2 gradendoelstelling van Parijs. De huidige productie moet dus worden teruggeschroefd, er is geen ruimte voor nieuwe productie.

Alle nieuwe investeringen van Shell zijn nu al waardeloos
De conclusie is dat er geen ruimte is voor de recente miljardeninvesteringen van Shell in gas en olie. Ze vergroten de mondiale bewezen en waarschijnlijke olie- en gasreserves, en dragen op termijn bij aan het verder overschrijden van het koolstofbudget.
Carbon Tracker Initiative (CTI) heeft voor alle grote energiereuzen uitgerekend wat het koolstofbudget betekent voor hun reserves. Voor Shell komt CTI uit op 77 miljard euro aan zogeheten stranded assets: investeringen die waardeloos zijn als Shell het koolstofbudget (of anders geformuleerd: het Parijs Akkoord) serieus neemt. Dit bedrag ligt momenteel vermoedelijk lager, omdat Shell recent bezittingen heeft verkocht. Dat was nodig om de grote schuldenlast te verlichten die was ontstaan door de overname van BG Group.
Ontnuchterend is de conclusie van CTI dat álle nieuwe investeringen van Shell en BG Group in LNG-projecten overbodig zijn in het 2 gradenscenario.
Shells investeringen vergroten bovendien het zogeheten risico op een koolstof lock-in. Nieuwe infrastructuur voor olie en gas wordt aangelegd met een horizon van ongeveer veertig jaar, en ondermijnt daarmee langdurig het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs. (…)
Het is voor Shell een paar seconden voor twaalf. Als Shell het klimaatvraagstuk serieus neemt, en écht leiderschap toont, dan kan het niet anders dan per direct een volledige ommezwaai maken naar hernieuwbare energie, niet langer investeren in het zoeken naar en exploiteren van fossiele reserves, en zijn recente investeringen in diepzee-olie en -gas en shales afboeken als verliesposten. (…)’

 

Bronnen
Shellwatch, 23 mei 2017/18 mei 2017: Shells investeringsplannen ondermijnen klimaatdoelen
Foto: Shell

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.