‘Klimaatbeleid moet mogelijk strenger door methaanuitstoot’

‘Klimaatbeleid moet mogelijk strenger door methaanuitstoot’

19 april 2017In de Tweede Kamer is gisteren meteen al gesproken over de zorgwekkende cijfers waarmee De Correspondent kwam: Nederland stoot veel meer methaan uit dan uit de officiële cijfers blijkt. Staatssecretaris Dijksma sloot niet uit dat daardoor het klimaatbeleid aangescherpt moet worden.

Uit een bericht van Trouw
‘(…) Het kabinet houdt er rekening mee dat de komende jaren strenger klimaatbeleid nodig is dan tot nu toe gedacht. (…) Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA, milieu) vertelde gisteren in de Kamer dat ze de methaangegevens laat controleren. Dat kán leiden tot aangescherpt klimaatbeleid. De staatssecretaris wil daar niet op vooruitlopen, tot teleurstelling van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Volgens haar is het milieubeleid gebaseerd op ‘het sprookjesboek van de boekhoudkundige modellen’. “We kunnen niet achterover blijven leunen en wachten tot de modellen aansluiten op de werkelijkheid, die nu al bekend is.” Dijksma: “Om te weten waar we precies moeten handelen, moeten we wel weten wie de veroorzaker is (…), want anders gaan we fouten maken en dan vervliegt letterlijk het draagvlak voor het klimaatbeleid.” (…)’

Esther Ouwehand (PvdD): ‘Maatregelen voor methaangevoelige bedrijfstakken zoals de gaswinning en de vee-industrie’

Uit een verslag van de Tweede Kamer
‘(…) Ouwehand (PvdD) wil extra klimaatmaatregelen tegen sectoren die volgens metingen veel meer methaan uitstoten dan uit klimaatmodellen zou blijken.
Metingen wijzen uit dat in Nederland veel meer methaan wordt uitgestoten dan officiële cijfers aangeven. De klimaatdoelstellingen worden zo niet gehaald, zegt Ouwehand. Daarom wil zij extra maatregelen voor methaangevoelige bedrijfstakken zoals de gaswinning en de vee-industrie.
Als het model voor de methaanuitstoot echt niet met de werkelijkheid blijkt te kloppen, dan zal staatssecretaris Dijksma (Milieu) dat melden bij VN-klimaatorganisatie IPCC. Zij erkent dat een eventueel aangepast model kan leiden tot de noodzaak om meer maatregelen te nemen. Maar “daar loopt zij niet voor weg”.
Om concrete sectoren te kunnen aanspreken op hun uitstoot van het “ingewikkelde broeikasgas methaan” heeft Dijksma behoefte aan meer duidelijkheid over de cijfers en de oorzaken. Dat is belangrijk voor het behouden van draagvlak voor het klimaatbeleid, aldus de staatssecretaris. (…)’

Bronnen
Tweede Kamer, 18 april 2017: PvdD bepleit maatregelen tegen methaanuitstoot
Trouw, 19 april 2017: Hogere uitstoot methaan vraagt om strenger beleid (via Blendle)
Zie ook
FluxEnergie, 18 april 2017: Onthulling: ‘Nederland stoot veel meer broeikasgas uit dan de overheid beweert’
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar
Portretfoto’s resp Rijksoverheid en PvdD

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.