Klimaatbesprekingen Lima cruciale stap naar overeenkomst in 2015

28 november 2014 – De Europese Unie verwacht dat de VN-conferentie over klimaatverandering, die van 1 tot en met 12 december plaatsvindt in Lima (Peru), de weg zal effenen voor de vaststelling van een nieuwe, wettelijk bindende, wereldwijde klimaatovereenkomst volgend jaar in Parijs.
Aldus meldt de Europese Commissie in een persbericht.

Persbericht Europese Commissie
De EU is ervan overtuigd dat de nieuwe overeenkomst de collectieve internationale inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken aanzienlijk zal versterken en verbreden. Wereldwijd is iedereen vastberaden. Dat blijkt uit een overeenkomst die de EU-leiders in oktober hebben gesloten om de broeikasgassen met 40 % te verminderen en uit de doelstellingen die de VS en China kort daarna hebben bekendgemaakt.

De EU wordt in Lima vertegenwoordigd door Gian Luca Galletti, minister van Milieu van Italië, dat op dit moment voorzitter is van de Raad van de EU, en Miguel Arias Cañete, EU-commissaris voor Klimaatactie en Energie.

Minister Galletti: “We moeten profiteren van de toenemende aandacht voor een wereldwijde klimaatovereenkomst. Alle landen moeten in 2015 hun voorstellen zo vroeg mogelijk indienen om een transparante beoordelingsprocedure mogelijk te maken. We moeten ervoor zorgen dat de bijdragen inspelen op de recentste wetenschappelijke bevindingen en dat we op koers blijven om de opwarming van de aarde tot hoogstens twee graden Celsius te beperken.”

Volgens de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, is ‘een veerkrachtige energie-unie met een toekomstgericht klimaatbeleid’ een van de tien prioriteiten van de huidige Commissie.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter bevoegd voor Energie-unie: “Lima stemt ons hoopvol. Het is niet te laat om de internationaal overeengekomen tweegradendoelstelling te halen. Met het nieuwe klimaat- en energiepakket voor 2030 hebben we ons vertrouwen bevestigd in een energie-efficiëntere, koolstofarmere economie, een hoeksteen van de energie-unie. Als we het beleid van de lidstaten en de internationale samenwerking op een hoger niveau tillen, kunnen we slagen: het is een kwestie van politieke wil.

Miguel Arias Cañete, EU-commissaris voor Klimaatactie en Energie: “Lima is een cruciale stap op weg naar Parijs, waar we een historische kans krijgen om het grootste probleem op onze planeet aan te pakken. Het definitieve besluit in Parijs moet de huidige economische realiteit weerspiegelen. Dat betekent dat iedere grote economie haar rol moet spelen. Europa heeft als eerste zijn doelstellingen bekendgemaakt. China en de VS volgden snel. Nu is het aan de andere grote vervuilers om zich daarbij aan te sluiten. De klok tikt. We moeten nu handelen.”

 

De overeenkomst van 2015

Ambitieus

De EU roept alle Partijen op om vóór eind maart 2015 ambitieuze doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot bekend te maken. Daardoor kan de ambitie van de afzonderlijke en gezamenlijke doelstellingen tijdig worden geanalyseerd en afgewogen, vóór de bijeenkomst in Parijs. Zo zal de wereldwijde gemeenschap inzicht krijgen in de maatregelen en inspanningen die nodig zijn om de opwarming van de aarde tot hoogstens twee graden Celsius te beperken.

Transparant

Aan de hand van overeengekomen methoden zullen de Partijen kunnen controleren hoever zij staan op het vlak van de in Parijs toegezegde emissiereducties. Ook de doeltreffendheid en geschiktheid van het nationale beleid zullen op vergelijkbare wijze kunnen worden gemeten.

Duurzaam

De nieuwe klimaatovereenkomst moet duurzaam zijn. De EU wil in de overeenkomst van 2015 een procedure opnemen waardoor de emissiereductieverbintenissen regelmatig kunnen worden versterkt. Zo kunnen de Partijen inspelen op de recentste wetenschappelijke bevindingen en naar aanleiding van nieuwe technologische ontwikkelingen hun ambities bijstellen. Het doel is ervoor te zorgen dat de wereld zich dankzij de overeenkomst op lange termijn kan houden aan de 2°C-doelstelling.

Evenwichtig

Hoewel de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen centraal staat op de internationale klimaatonderhandelingen, beseft de EU dat aanpassing en klimaatfinanciering doorslaggevende elementen zijn voor een evenwichtige overeenkomst van 2015.

 

Welke resultaten verwacht de EU in Lima?

De klimaatconferentie in Lima is een belangrijke stap naar een succesvol resultaat in Parijs. Lima moet ervoor zorgen dat:

  • de belangrijkste elementen van de overeenkomst van 2015 als basis worden genomen voor verdere onderhandelingen in 2015;
  • er een besluit wordt overeengekomen waardoor de bijdragen aan de vermindering van de broeikasgasemissies die de landen de komende maanden voorstellen transparant, kwantificeerbaar en vergelijkbaar zijn;
  • er vóór de conferentie van Parijs in 2015 een internationale procedure is om de ambitie en de adequaatheid van de individuele en gecumuleerde bijdragen aan de 2°C-doelstelling te onderzoeken en te analyseren;
  • de ambities voor de vermindering van de uitstoot vóór 2020 worden versterkt.

EU-klimaatfinanciering in 2014
Als grootste donoren van officiële ontwikkelingshulp in de wereld zullen de EU en de lidstaten in Lima verslag uitbrengen van hun permanente klimaatfinanciering aan ontwikkelingslanden. Alleen al in 2013 hebben de EU en haar lidstaten samen voor 9,5 miljard euro gezorgd om ontwikkelingslanden te helpen bij de aanpak van de klimaatverandering. De EU is vastbesloten om bijstand te blijven verlenen aan de landen die het kwetsbaarst voor de klimaatverandering zijn en die de minste middelen hebben om te reageren.

EU-persconferenties in Lima
De EU-delegatie zal regelmatig persconferenties houden die rechtstreeks en op verzoek te bekijken zijn.

 

Bron
Persbericht Europese Commissie, 28 november 2014: Klimaatbesprekingen in Lima zijn cruciale stap naar overeenkomst van 2015

Zie verder
Webpagina van DG Klimaat over Lima
Vragen en antwoorden over de VN-klimaatconferentie in Lima

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.