‘Klimaatchef VS kiest harde lijn’

‘Klimaatchef VS kiest harde lijn’

24 februari 2017De NRC zet op een rij wat er te verwachten valt van Scott Pruitt als het nieuwe hoofd van het Amerikaanse milieuagentschap EPA. De klimaatscepticus die nauwe banden onderhoudt met de energielobby zal een harde lijn kiezen, concludeert de NRC.

De direct te verwachten acties

  • Clean Power Plan van Obama wordt teruggedraaid (was bedoeld om kolencentrales schoner te maken)
  • Kolenwinning op federaal land wordt weer toegestaan
  • Minder streng voor broeikasgasemissies bij olie- en gaswinning

De opvattingen van Pruitt over het EPA/klimaatbeleid

  • Het loopt niet zo’n vaart met klimaatverandering
  • ‘Pruitt had als openbaar aanklager nauwe banden met olie-, kolen- en gasproducenten, met elektriciteitsmaatschappijen en ook met klimaatsceptische organisaties.’
  • ‘We kunnen zowel pro-milieu als pro-energie zijn’
  • ‘Burgers geloven domweg niet langer dat het EPA eerlijk is als het om de cijfers gaat. Laten we zorgen voor reële, objectieve data, niet alleen op basis van modellen’
  • Pruitt begon 14 rechtszaken tegen het beleid van Obama: o.a. tegen reductie kwikuitstoot kolencentrales, tegen strengere ozon-richtlijn, tegen strengere voorschriften olie- en gaswinning (fracking), tegen aanpak broeikasgassen, tegen Clean Power Plan

Het EPA heeft 15.000 mensen in dienst (waaronder 1.500 wetenschappers) en een budget van 7 miljard dollar.

Bronnen
NRC, 24 februari 2017: Klimaatchef VS kiest harde lijn (via Blendle)
Foto: EPA

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.