Klimaattop Peru 1 t/m 12 december 2014

26 november 2014 – Op 1 december 2014 begint in Lima (Peru) een klimaattop ter voorbereiding van een te sluiten overeenkomst volgend jaar in Parijs.

De wereldleiders komen van 1 tot en met 12 december bijeen om de wereldwijde overeenkomst voor de vermindering van uitstoot na 2020 te bespreken.
Het doel is om zoveel mogelijk landen te overtuigen deel te nemen. Voor het EP is de strijd tegen klimaatverandering een kerntaak en een EP-delegatie woont de klimaatconferentie bij.
Rajendra Pachauri, hoofd van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), zei in het Europees Parlement in november 2014: ‘Het gewicht van wetenschappelijk advies is nu overweldigend.’

GroenLinks over de klimaattop: ‘Het Europees Parlement wil dat Europa flink wat tandjes bijschakelt met haar klimaatbeleid. Dat staat in de resolutie over de komende klimaattop die het Europarlement woensdag aannam en waaraan GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout meeschreef. Eickhout is namens de Europese Groenen aanwezig bij de jaarlijkse klimaattop die vanaf volgende week plaatsvindt in Lima, Peru. Eickhout is tevreden met de uitkomst van de resolutie: “Uiteraard moeten we altijd een compromis vinden tussen de conservatieve en meer vooruitstrevende partijen in het Europarlement, maar het eindresultaat is nog altijd stukken beter dan de huidige stellingname van de Europese ministers en van de Europese Commissie.”’

Doelstellingen Europees Parlement

GroenLinks van de hoofdpunten samen van de doelstellingen die het Europees Parlement nastreeft:

Hogere doelstellingen
  • Het Europees Parlement vraagt om hogere Europese doelstellingen voor duurzame energie en voor energiebesparingen, die bovendien binend zijn.
  • Ook merkt het Europarlement op dat er teveel CO2-uitstootrechten zijn overgebleven uit het Kyoto-protocol en dat die geschrapt moeten worden.
  • De conclusie dat de Europese doelstelling voor CO2-reductie in 2020 te laag is, sluit daarop aan.
Fossiele energie uitbannen
  • Het Europees Parlement komt met een duidelijke doelstelling voor het uitbannen van subsidies voor fossiele energie: vanaf 2020 moeten ze tot de geschiedenis behoren.
  • Nieuwe ontwikkelingen voor het winnen van de meest schadelijke brandstofvormen, zoals teerzand en schalie-olie, moeten stopgezet worden. Dit geldt niet enkel voor Europa; er moet een wereldwijd streven komen voor het uitfaseren van CO2-emissies in 2050.
Duidelijkheid over klimaatfinanciering
  • Het Europarlement vraagt aan de Europese ministers om met duidelijke financieringsplannen te komen. Het zijn de armeste landen ter wereld die meestal het hardst worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. EU-lidstaten moeten op tijd met een eerlijke bijdrage voor het klimaatfonds komen, zodat ontwikkelingslanden voldoende financiële ondersteuning ontvangen voor het aanpakken van de gevolgen klimaatverandering.
Meer Europese ambitie
  • Het is van groot belang dat Europa met een ambitieuze instelling richting Lima afreist. De komende klimaattop is een belangrijke stap richting Parijs 2015, het moment waarop de wereld een opvolger van het Kyoto-protocol (dat al verlengd is tot 2020) moet afspreken. Hoe eerder de onderhandelingen beginnen en hoe eerder landen met toezeggingen komen, des te meer ruimte voor verbetering er zal zijn tijdens de uiteindelijke onderhandeling in Parijs volgend jaar.

 

Bronnen
Europees Parlement, 21 november 2014: Klimaatverandering: Voorbereiding voor Parijs 2015
GroenLinks, 26 november 2014: Europarlement: Europa moet flink bijschakelen op internationale klimaattop

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.