Klimaatverandering – KNMI start ‘Early Warning Centre’

Klimaatverandering – KNMI start ‘Early Warning Centre’

12 december 2016Het KNMI houdt er rekening mee dat Nederland door klimaatverandering vaker getroffen wordt door extreem of gevaarlijk weer. Om tijdig te kunnen waarschuwen richt het KNMI een ‘Early Warning Centre’ in.

Het KNMI wijst in een persbericht nog eens op de urgentie van klimaatbeleid. ‘Voor achteroverleunen is geen tijd. De urgentie blijft.’
Uit het KNMI-persbericht
‘(…) 2016 is het warmste jaar ooit, het derde op rij. Wereldwijd is het klimaat al 1 graad opgewarmd. In Nederland 1,7 graden. Ondanks de afspraken en toegezegde inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen zal het klimaat zonder aanvullende maatregelen wereldwijd 3 graden warmer worden.
Hoopvol  is de constatering dat de broeikasemissies al 3 jaar nauwelijks toenemen. Nederland lijkt haar klimaatdoelen tot 2025 te gaan halen. Voor de periode daarna zullen serieuze vervolgstappen nodig zijn.
Door klimaatverandering neemt de kans op extreem weer toe. Het is vooralsnog het meest tastbare gevolg van het veranderende klimaat, en in Nederland in het voorjaar van 2016 al concreet merkbaar door de zware buien in Noord-Brabant en Limburg die voor een half miljard aan schade veroorzaakten.

Early Warning Centre
Het KNMI houdt er rekening mee dat dergelijke situaties met extreem of gevaarlijk weer de Nederlandse samenleving in de nabije toekomst vaker zullen treffen. Het maatschappelijk belang van goede en tijdige waarschuwingen is dan ook zeer groot, zegt KNMI-hoofddirecteur Prof. Gerard van der Steenhoven. “Het is deze realiteit die maakt dat het KNMI zich ten doel stelt de komende jaren een Early Warning Centre in te richten waar de beste waarnemingen en wetenschappelijke inzichten samenkomen om 24 uur per dag elk geofysisch risico te signaleren en de gevolgen ervan te helpen beperken.” (…)’

 

Bronnen
KNMI, 12 december 2016: Klimaatakkoord Parijs 1 jaar later: de urgentie blijft
Foto’: KNMI

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.