‘Klimaatwet is onzin’ – ‘Voorop willen lopen is betekenisloos’


27 maart 2017
In de opinierubriek van het FD keert Jannes Verwer, voormalig directievoorzitter van E.ON Benelux, zich tegen de Klimaatwet van initiatiefnemers PvdA en GroenLinks. ‘We kunnen ons geen eigenstandig klimaatbeleid veroorloven.’

Verwer wijst erop dat Nederland slechts 0,3% van de wereldwijde CO2-uitstoot produceert. Verwer betreurt het dat de discussie over het klimaatbeleid en de energietransitie ‘onvoldoende diepgang’ heeft en van weinig realisme getuigt.
Het stelt dat de Klimaatwet geen of onvoldoende rekening houdt met  een aantal feiten:

  1. Hernieuwbare energie vergt een veel grotere oppervlakte dan in ons dichtbevolkte land beschikbaar is. ‘Elders in Europa zijn de mogelijkheden veel groter.’
  2. Wind- en zonne-energie vergen opslag. ‘Een nationale oplossing is kortzichtig en technologisch heel kostbaar.’ Laat TenneT in internationaal verband oplossen.
  3. We exporteren milieuproblemen, doordat energie-intensieve bedrijven naar het buitenland uitwijken. ‘Een hoog geïndustrialiseerd land als Nederland moet zich schamen voor deze politiek.’
  4. ‘Nederland zal, nu de eigen aardgasbronnen sterk gereduceerd worden, ook aandacht moeten hebben voor de vraag in hoeverre het afhankelijk wil zijn van gaslevering uit Rusland.’
  5. We moeten de subsidies meer richten op het terugdringen van de CO2-uitstoot. ‘Het terugbrengen van warmtegebruik in onze thuismarkten geeft dan het beste overal resultaat. Denk aan isolatie, warmtepompen, het benutten van industriële restwarmte of de toepassing van geothermie.’
  6. Er moet meer geld naar universiteiten en onderzoeksinstituten.

‘(…) Nederland zal zich binnen een Europees beleid moeten bezinnen op gebieden waarin het een echte klimaatbijdrage levert die ook welvaartswinst betekent. Alleen maar wensen dat Nederland voorop moet lopen is betekenisloos en heeft een hoog bezweringsgehalte. Start met het drastisch verlagen van het warmtegebruik in de gebouwde omgeving en bij de industrie. Elektrificeer ons gebruik zodat we fossiele brandstoffen kunnen vervangen bij transport en zoek samen met buurlanden naar opslag voor hernieuwbare energie. En sla de handen ineen met de chemie en zoek naar productiepassingen waar biomassa als grondstof veel meer waard is dan als brandstof in centrales. Een dergelijke route die al deels is ingezet consequent volhouden is beter dan een vreemde Klimaatwet. (…)’

Bronnen
FD, 24 maart 2017: Klimaatwet die einddoelen noemt in 2050 is onzinnig (Registratie)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.