‘Het klopt niet dat windmolens meer energie kosten dan ze opleveren’

‘Het klopt niet dat windmolens meer energie kosten dan ze opleveren’

4 april 2016 – De Correspondent komt vandaag met een nieuwe ‘factcheck’ over windmolens: het klopt niet dat windmolens meer energie zouden kosten dan ze opleveren.

Uit het artikel van De Correspondent
‘(…) ‘Windmolens kosten meer energie dan ze opleveren.’ De theorie achter die bewering is: het maken, vervoeren, installeren en onderhouden van een windmolen kost meer energie dan dat die molen – eenmaal geïnstalleerd – oplevert. Om dit te checken, moeten we precies weten hoeveel energie er in een windmolen gaat, en hoeveel er uit komt. Een veel gebruikte manier om dit uit te rekenen is de levenscyclusanalyse. Daarbij meet je van een proces of apparaat van de wieg tot het graf hoe het scoort op verschillende milieufacetten. Daarbij worden zo veel mogelijk aspecten meegenomen die invloed hebben op de milieu-impact. (…) Voor deze factcheck kijken we naar twee grote verzamelonderzoeken, die op hun beurt enkele tientallen levenscyclusanalyses van windmolens vergelijken. De grootste van die twee, een recent overzicht van het Intergovernmental Panel on Climate Change, vergelijkt twintig levenscyclusanalyses van moderne windturbines en -parken met elkaar. De uitkomsten daarvan zijn vrij eenduidig. Uit al die onderzoeken blijkt dat moderne windmolens de energie die nodig is voor het produceren, opzetten en opruimen binnen een jaar terugverdienen. Vaak al veel sneller. Kortom: geen enkel onderzoek suggereert dat windmolens die wij bouwen meer energie kosten dan ze opleveren. Het eerste deel van de stelling klopt dus niet. Als je vijftig scenario’s uit de twintig studies doorneemt, kom je tot een gemiddelde terugverdientijd van ruim 23 weken. Omdat er in de onderzoeken doorgaans van een levensduur van twintig jaar wordt uitgegaan, levert een windmolen zeker negentien jaar energiewinst op. Bij windmolens op zee duurt het vaak wel iets langer om de energie terug te verdienen, maar ook daar gebeurt dit in de meeste scenario’s binnen een jaar. (…)
‘Helpen windmolens het klimaat?’ Als molens zeker negentien jaar groene stroom leveren en elke kWh groene stroom een kWh grijze stroom overbodig maakt, zou je denken van wel. De levenscyclusanalyses bevestigen dit. Daaruit blijkt dat de gemiddelde windmolen ongeveer 8 tot 34 gram CO2-equivalent per kWh stroom uitstoot. Bij een gascentrale is dat zo’n 490 gram en bij een kolencentrale gemiddeld 900 gram per kWh. (…)’

De Correspondent kijkt in de Factcheck ook nog naar  de invloed van het Europese emissiehandelssysteem, het ‘waterbedeffect’ door dalende prijzen van emissierechten, en het inzetten van gas- of kolencentrales bij windstilte. Per saldo is de conclusie: ‘Windmolens verdienen zichzelf terug in energie én helpen het klimaat. Zolang het niet om kleine windmolens voor in de achtertuin gaat, tenminste.’

Bronnen
De Correspondent, 2 april 2016: Factcheck: ‘Windmolens kosten meer energie dan ze opleveren en helpen het klimaat niet’ (Alleen voor leden. Lidmaatschap € 6 per maand)

Foto: Bouw windpark Amalia (foto: Eneco)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.