Raad van State: Vergunningen kolencentrales Maasvlakte in orde

Raad van State: Vergunningen kolencentrales Maasvlakte in orde

28 januari 2016De Raad van State heeft de bezwaren van milieuorganisaties tegen de kolencentrales van Uniper (eerder E.ON) en GDF Suez Energie Nederland op de Maasvlakte ongegrond verklaard. De kolencentrales hebben daarmee definitief de juiste natuurvergunningen om te mogen draaien. 

Uit een bericht van de Raad van State
‘(…) Het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland heeft de natuurvergunningen verleend. Stichting Natuur en Milieu, Greenpeace Nederland en Vereniging Verontruste Burgers van Voorne kwamen tegen de vergunningen in beroep. Zij vinden het onderzoek naar de stikstofneerslag van de elektriciteitscentrale op omliggende Natura 2000-gebieden onvoldoende. (…)’

Met het besluit van de Raad van State krijgen de kolencentrales van Uniper en GDF Suez Energie Nederland definitief geldige natuurvergunningen en komt een einde aan een lange juridische strijd. De RvS vernietigde, op basis van bezwaren van de milieuorganisaties, in mei 2011 en oktober 2013 twee eerdere besluiten van de provincie Zuid-Holland om de natuurvergunningen te verlenen. Deze keer ging de RvS wel akkoord, omdat het provinciebestuur met nieuw onderzoek kwam over de gevolgen van de verwachte stikstofneerslag in het omliggende natuurgebied.

Greenpeace, Natuur & Milieu en de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne spreken van een Pyrrusoverwinning voor de uitbaters van de kolencentrales.

Uit een bericht van de milieuorganisaties
‘(…) “Als het kabinet haar eigen doel van 25 procent minder CO2 in 2020 wil halen, moeten deze vervuilende kolencentrales alsnog dicht,” aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. De organisaties roepen minister Kamp op om voor de zomer met een plan te komen om de kolencentrales uit te faseren. In dat plan moeten de kolencentrales uiterlijk in 2020 dichtgaan. (…)’

In november stemde de Tweede Kamer voor een motie van D66 om alle kolencentrales te sluiten. Het kabinet moet dit jaar met een plan voor de uitfasering komen.

Volgens de aangenomen motie moeten niet alleen de verouderde, maar ook de nieuwe kolencentrales sluiten. Zoals die van Uniper op de Maasvlakte, die nu definitief de natuurvergunningen krijgt. Volgens Uniper is er alles aan gedaan om de nieuwe kolencentrale zo schoon mogelijk te maken.

Uit een bericht van de NOS
‘(…) De centrale wordt nog getest en heeft volgens de huidige eigenaar Uniper de modernste technieken om het milieu te sparen. Naast steenkool wordt biomassa gestookt om stroom op te wekken.
Bovendien wordt volgens Uniper de restwarmte optimaal gebruikt en wordt 20 procent minder CO2 uitgestoten. Het broeikasgas wordt opgevangen en opgeslagen in oude gasvelden, zegt het energieconcern. (…)’

Bronnen
Raad van State, 27 januari 2016: Natuurvergunningen voor elektriciteitscentrales op de Maasvlakte in orde
Stichting Natuur & Milieu, 27 januari 2016: Kolenbedrijven boeken Pyrrusoverwinning
NOS, 27 januari 2016: Kolencentrale Maasvlakte mag definitief gaan draaien
Trouw, 27 januari 2016: Vergunningen kolencentrales Maasvlakte in orde
FluxEnergie, 27 november 2015: Tweede Kamer stemt voor geleidelijke sluiting kolencentrales
FluxEnergie, 22 december 2015: Kamp: ‘Nu geen plan voor sluiting kolencentrales, eerst onderzoek’

Lees meer over kolencentrales en de discussie over de sluiting ervan in ons dossier Steenkool

Foto: Maasvlakte Power Plant 3 (E.ON)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.