Kolencentrale RWE in Eemshaven mag draaien

EemshavencentraleRWE

10 september 2015 –  De Raad van State heeft de bezwaren ongegrond verklaard tegen de natuurvergunningen voor de elektriciteitscentrale van RWE in de Eemshaven. Dat betekent dat de kolencentrale toch mag draaien.

Uit het persbericht van de Raad van State
‘(…) De natuurvergunningen zijn verleend door de staatssecretaris van Economische Zaken en de colleges van gedeputeerde staten van Groningen, Fryslân en Drenthe.
Stichting Natuur en Milieu, de Waddenvereniging, Greenpeace en enkele Duitse gemeenten vonden het onderzoek naar de stikstofneerslag en de kwikuitstoot door de elektriciteitscentrale nog steeds onvoldoende. De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de overheden op basis van nieuw onderzoek de vereiste zekerheid hebben gekregen dat de Natura 2000-gebieden ‘Lieftinghsbroek’ en ‘Drouwenerzand’ niet zullen worden aangetast door de toename van de stikstofuitstoot van de elektriciteitscentrale. Zij mochten daarbij rekening houden met de natuurmaatregelen die RWE op grond van de gewijzigde natuurvergunningen moet treffen. Ook uit het nieuwe onderzoek naar de kwikuitstoot hebben de overheden de zekerheid kunnen verkrijgen dat de kwikuitstoot van de elektriciteitscentrale geen nadelige gevolgen heeft voor de Natura 2000-gebieden, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.
Er is al jaren veel te doen over de natuurvergunningen voor de elektriciteitscentrale van RWE in de Eemshaven. Eerdere natuurvergunningen werden door de Afdeling bestuursrechtspraak in augustus 2011 vernietigd. In juni 2012 verleenden de staatssecretaris en de provinciebesturen nieuwe natuurvergunningen aan RWE waartegen de bezwaarmakers weer in beroep kwamen. De Afdeling bestuursrechtspraak deed in april 2014 een zogenoemde tussenuitspraak in deze zaak. Daarin verklaarde ze een groot aantal bezwaren ongegrond, maar oordeelde ze wel dat onderzoek moest worden gedaan naar de gevolgen van de elektriciteitscentrale voor de Natura 2000-gebieden ‘Lieftinghsbroek’ en ‘Drouwenerzand’. Ook moesten de staatssecretaris en de provinciebesturen de gevolgen van de kwikuitstoot van de elektriciteitscentrale onderzoeken. De Afdeling bestuursrechtspraak droeg hun op om binnen 26 weken de ontbrekende onderzoeken te doen. In oktober 2014 verbonden de overheden aanvullende voorschriften aan de natuurvergunningen op basis van de nieuwe onderzoeken.
RWE Eemshaven Holding B.V. is eigenaar van de kolengestookte elektriciteitscentrale in de Groningse Eemshaven. Zij beschikt sinds eind november 2011 al over een milieuvergunning voor de centrale. (…)’

Reactie Greenpeace
‘(…) De afgelopen 8 jaar voert Greenpeace binnen én buiten de rechtszaal actie tegen de kolencentrale van Essent [RWE] aan werelderfgoed de Waddenzee. Telkens weer besliste de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, dat de natuurvergunning niet deugde. De kolencentrale zorgt voor een grote uitstoot van stikstofdioxide en kwik, wat zeer schadelijk is voor de natuurgebieden in en rond de Waddenzee. Vooral kwik is zeer schadelijk. Via de schelpdieren en vissen komt het zelfs in de zeehonden terecht. Tot vandaag was de Raad van State het met ons eens. ‘Dat de kolencentrale nu toch mag draaien laat zien dat natuurbescherming in Nederland helaas nog steeds een ondergeschoven kindje is.’ zegt Willem Wiskerke, campagneleider klimaat & energie van Greenpeace. (…)’

Toch heeft Greenpeace nog enige hoop. Die put de organisatie uit het Urgenda-klimaatvonnis: ‘Om aan het vonnis van de rechter in de Klimaatzaak te voldoen zou de nieuwe kolencentrale alsnog op slot moeten.’
Greenpeace wijst erop dat het Planbureau voor de Leefomgeving en Energieonderzoek Centrum Nederland kort geleden concludeerden dat het sluiten van kolencentrales cruciaal is om aan het klimaatvonnis te kunnen voldoen. De uitstoot van broeikasgassen neemt in Nederland momenteel juist sterk toe doordat er drie grote nieuwe kolencentrales bij zijn gekomen, waaronder die van RWE/Essent aan de Waddenzee.
Willem Wiskerke: ‘Kolen stoken is echt niet meer van deze tijd. Door het verlenen van de natuurvergunning aan Essent wordt de natuur onnodig beschadigd en dat laten we niet zomaar gebeuren. ‘Samen met Natuur & Milieu gaan we goed nadenken over vervolgstappen.’

Bronnen
Persbericht Raad van State, 9 september 2015: Natuurvergunningen voor elektriciteitscentrale in de Eemshaven in orde
Volledige tekst van de uitspraak
Reactie Greenpeace, 9 september 2015: Kolencentrale Essent mag gaan roken
Foto: Eemshavencentrale RWE/Essent (foto Essent)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.