Kolencentrales: de feiten op een rij

Kolencentrales: de feiten op een rij

27 november 2015 – Vanwege het pleidooi om alle kolencentrales te sluiten, zette Greenpeace nog eens alle belangrijke feiten op een rij. Het sluiten kost per huishouden niet meer dan 88 cent per maand, maar het scheelt zo’n 8% in de Nederlandse CO2-uitstoot.

Uit het bericht van Greenpeace
‘(…) Alle kolencentrales dicht: het was lange tijd een toekomstvisioen. Plots lijkt het doel dat wij al jarenlang nastreven een realiteit te worden! Vandaag nam de Tweede Kamer een motie aan om het sluiten van alle kolencentrales te onderzoeken. Wij zetten in 5 vragen en antwoorden de feiten op een rij.

Waarom moeten álle kolencentrales dicht? De 5 oudste sluiten toch al?
Kolencentrales stoten enorm veel CO2 uit. Ook een nieuwe, ‘efficiëntere’ kolencentrale stoot nog steeds 2 keer zoveel CO2 uit als een gascentrale. Veel gascentrales staan nu uitgeschakeld, terwijl kolencentrales op volle toeren draaien. De rechter in Den Haag verplichtte in juni 2015 de Nederlandse Staat om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent te verlagen, ten opzichte van 1990. Dit is de ondergrens die het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN stelt voor rijke landen voor het behalen van de klimaatdoelstelling van maximaal 2 graden opwarming voor de eeuwwisseling. Om in 2020 de uitstoot van CO2 met een kwart terug te dringen, is de sluiting van alle kolencentrales onvermijdelijk. Het is bovendien de goedkoopste optie om dit doel te bereiken. (…)

Hoeveel kolencentrales zijn er in Nederland?
Er staan in Nederland nu 10 kolencentrales. De 5 oudste gaan in 2016 en 2017 dicht, zoals afgesproken in het energieakkoord. Dan zijn er nog twee centrales uit de jaren 90. Dit jaar zijn er drie(!) nieuwe centrales geopend, door E.ON, Essent en GDF Suez. Zelfs als we de 5 oudste centrales sluiten, stoten de centrales uit de jaren negentig samen met de 3 nieuwe centrales samen 31,4 megaton CO2 uit. Dat is 16 procent van alle CO2 die in Nederland de lucht in gaat.
Schermafdruk 2015-11-26 20.13.32

Zet het sluiten van die kolencentrales écht zoden aan de dijk?
Ja, en hoe. Naar schatting van Energie Onderzoek Centrum Nederland (ECN) vangen we na het sluiten van alle kolencentrales de helft van de weggevallen stroom op met Nederlandse gascentrales, waarvan er nu veel uit staan. Gas zorgt voor de helft minder CO2 dan kolen. De rest zullen we (voorlopig) moeten importeren. De CO2-winst is enorm. Volgens het ECN besparen we in 2020 ruim 15 megaton van dit broeikasgas, zo’n 8 procent van alle broeikasgassen die in Nederland de lucht in gaan.

Gaat dan straks het licht niet uit?
Het ECN concludeert dat een kolenexit geen problemen oplevert voor de energiezekerheid. Er zijn ruim voldoende gascentrales beschikbaar en het is makkelijk om stroom te importeren. Netbeheerder Tennet komt ook tot die conclusie. Daarnaast zorgt de snelle opkomst van duurzame energie ervoor dat er veel capaciteit bijkomt. Alleen al de windmolenparken die in het energieakkoord zijn afgesproken, zijn goed voor een kwart van het Nederlandse stroomverbruik in 2023.

En…wat gaat dat kosten?
Schermafdruk 2015-11-26 20.17.00 
(…)’

Bronnen
Greenpeace, 26 november 2015: Nederland kolenvrij. 5 dingen die je moet weten
Foto: Kolencentrale Essent (Amercentrale) (foto: Greenpeace)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.