Kolenhaven Amsterdam bezet door bezorgde burgers

Vandaag, precies 1 jaar na de uitspraak van de rechter in de Klimaatzaak heeft de overheid te weinig gedaan om de CO2 uitstoot terug te dringen. Daarom nemen burgers vandaag het heft in eigen handen en dwingen klimaatactie af. Ze roepen op om álle Nederlandse kolencentrales te sluiten vóór 2020 – en een einde te maken aan de doorvoer van steenkool via de havens van Rotterdam en Amsterdam. 
 “Met het oog op de urgentie van de klimaatcrisis, achten wij het zowel noodzakelijk als legitiem om een stap verder te gaan, van publiek protest naar burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit betekent dat wij onze lichamen inzetten op de plekken waar de verandering het hardste nodig is,” aldus Mischa Vos van het actienetwerk WijStoppenSteenkool. …. 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.