‘Koppel herziening pensioenstelsel aan energietransitie’

‘Koppel herziening pensioenstelsel aan energietransitie’

18 april 2016 – Twee ‘pensioenbazen’ van PGGM stellen vandaag in het FD voor de pensioengelden in te zetten als langetermijnkapitaal voor de energietransitie. ‘Als een bijdrage aan een waardevolle toekomst.’

Het voorstel wordt op de FD-Opiniepagina gedaan door Else Bos, chief executive officer PGGM, en Eloy Lindeijer, chief investment management PGGM. PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk.
Bos en Lindeijer constateren dat de behoefte aan een nieuw pensioenstelsel en de noodzaak van dee energietransitie prachtig samen kunnen vallen.

Uit hun opiniebijdrage in het FD
‘(…) [Voor de energietransitie] is veel lange termijnkapitaal nodig, dat pensioenfondsen beschikbaar kunnen stellen. De overheid zou in het risico kunnen delen en zo deze investeringen op gang helpen. Op deze wijze hebben pensioenfondsen en overheid een gezamenlijk belang, dat ook weer een waarborg biedt voor stabiele regelgeving die nodig is voor lange termijnbeleggingen.
De energietransitie zou kansen bieden aan pensioenfondsen om te beleggen in de reële economie en de groeipotentie van de economie te ondersteunen. Denk aan de ‘energierotonde’, die het Rotterdamse havencluster, de tuinbouw in het Westland en Zuid-Hollandse huishoudens energie-efficiënter zou kunnen maken. Pensioenkapitaal kan ook een rol spelen in het energiezuinig maken van bestaande huurwoningen, waarmee we de uitstoot van CO2 kunnen terugbrengen en Nederland aanzienlijk duurzamer maken. (…)  Alleen zo blijven we in staat risico’s die we individueel niet kunnen dragen, gezamenlijk te delen en ons kapitaal zo in te zetten dat het in onze economische toekomst kan worden geïnvesteerd. Graag willen we samen met overheden en andere partijen aan deze twee opgaven werken. De overgang naar een tijdperk van duurzamere energie is al ingezet, en biedt enorme kansen voor het bedrijfsleven. Ook worden de eerste bewegingen zichtbaar naar een nieuw en langverwacht pensioenstelsel. Wij pleiten ervoor om beide bewegingen dienstbaar aan elkaar te maken. Dit als een bijdrage aan — wat wij noemen — een waardevolle toekomst. (…)’

Bronnen
FD, 18 april 2016: Investeer in economie én een nieuw pensioenstelsel (Registratie)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.