Kort geding moet uitstoot fijnstof en stikstofdioxide snel beperken

Telegraaf: Noorse ban op benzine-auto’s in Nederland ‘een illusie’

De Nederlandse staat moest zich woensdagochtend 23 augustus tegenover de rechtbank in Den Haag verantwoorden voor het overschrijden van luchtverontreinigingsnormen. Met een kort geding wil Milieudefensie de overheid ertoe dwingen sneller ingrijpende maatregelen te nemen tegen de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide. 

“De Staat is rechtens gehouden de levens en de gezondheid van de burgers te beschermen”, stelt de milieuorganisatie in het twitterverslag op #rechtopgezondelucht, “Ook is de Staat er verantwoordelijk voor dat de kwaliteit van de lucht nergens slechter is dan in de wet is vastgelegd”. De overheid stelt hier tegenover dat de luchtkwaliteit de afgelopen veertig jaar is verbeterd en de normen op slechts een beperkt aantal plekken niet worden gehaald, meldt de NOS. Ook zouden de Europese richtlijnen niet zonder meer naar nationale maatregelen kunnen worden vertaald.

Bedreigde volksgezondheid noopt tot urgentie

Nederland voldoet voor zowel fijnstof als stikstofdioxide niet aan de Europese normen. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag staan in de top 12 van de meest vervuilde stedelijke gebieden in Europa, zegt Anne Knol, campagneleider mobiliteit bij Milieudefensie. De luchtkwaliteit zou vorig jaar zelfs verslechterd zijn. De landsadvocaat stelt daartegenover dat de luchtkwaliteit maar “een beetje” wordt overschreden en er een actieplan is dat erin moet voorzien dat de normen in 2020 wel behaald zullen worden, melden getuigen in de rechtbank op de livestream op Twitter.

De milieuorganisatie heeft hierover al een zaak tegen de staat lopen, maar spant nu een kort geding aan omdat de uitspraak daarin lang op zich laat wachten. Ondertussen worden jaarlijks duizenden mensen in Nederland ziek van gerelateerde aandoeningen als hart- en vaatziekten, chronische longziekten en longkanker, stelt de organisatie, verwijzend naar rapporten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Recent wetenschappelijk onderzoek zou bovendien laten zien dat luchtvervuiling ook zorgt voor dementie, leerachterstanden, slaapproblemen en een verminderde werking van antibiotica. “Deze informatie maakt onze zaak voor gezonde lucht des te urgenter”, zegt Knol.

Sterke zaak

Deskundigen menen dat Milieudefensie een sterke zaak heeft, meldt het NOS. De zaak zou nog sterker zijn dan die van Urgenda, dat in 2015 meer maatregelen tegen de uitstoot van broeikasgas af wist te dwingen. Urgenda won met een verwijzing naar streefwaarden uit internationale verdragen, terwijl Milieudefensie refereert aan harde EU-normen voor de uitstoot. De Nederlandse overheid is niet de eerste die zich voor het overtreden van haar eigen afspraken moet verantwoorden: in Groot-Brittannië en Duitsland dwongen milieuorganisaties via de rechter al een actiever beleid tegen de luchtvervuiling af.

De uitspraak volgt 7 september.

Bronnen:

  • NOS, 23 augustus 2017, ‘Milieudefensie in kort geding: snel maatregelen voor schonere lucht’
  • Milieudefensie, 22 augustus 2017, ‘Wat zal de rechter beslissen over onze lucht?’
  • Twitter, #rechtopgezondelucht d.d. 23 augustus 2017

Lees ook:

Foto: ANWB

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.