Kort geding tegen het Rijk om windmolens Veenkoloniën

Kort geding tegen het Rijk om windmolens Veenkoloniën

16 oktober 2015De gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze gaan een kort geding aanspannen tegen het Rijk om de regie over windmolens in de Veenkoloniën weer terug te halen naar de provincie. De provincie Drenthe doet niet mee. 

Aldus melden verschillende regionale media. Minister Kamp wil vaart maken met de windmolens op land in de provincie Drenthe en heeft daarom de Rijkscoördinatieregeling (RCR) in stelling gebracht. Hiermee krijgt het Rijk de regie over de realisatie van windparken van 100 MW of meer, in dit geval de windmolens in het noordelijke deel van de voormalige Veenkoloniën.

Uit een bericht van RTV Drenthe
‘(…) Dit tot grote ergernis van de inwoners van de Veenkoloniën en de twee gemeenten [Aa en Hunze en Borger-Odoorn]. Een advocaat zegt voldoende munitie te hebben om Kamp via een rechtszaak te dwingen de zeggenschap over de windplannen weer terug te geven aan de regio. (…)’

Uit een bericht van Windenergie Nieuws
‘(…) volgens een advocaat die de gemeente Borger-Odoorn adviseert gaat het om meerdere initiatiefnemers, waardoor de provincie zelf zou mogen beslissen over de windmolens in de Veenkoloniën. (…)’

Uit een bericht van RTV Drenthe
‘(…) Volgens Kamp is sprake van een samenwerkingsverband van de windboeren. “Mijn conclusie is dat windpark De Drentse Monden en Oostermoer één productie-installatie betreft met een omvang van meer dan 100 MW, waarop de Rijkscoördinatieregeling van toepassing is. Ik heb dit op 2 september medegedeeld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn.” (…)’

Woensdag ging de gemeenteraad van Aa en Hunze akkoord met het kort geding. Een dag later sloot de gemeenteraad van Borger-Odoorn zich aan. Zonder veel enthousiasme overigens. Een ‘schier kansloze missie’ (VVD), ‘niet geschoten altijd mis’ (PvdA) en ‘wij hebben niet de illusie dat de komst van windturbines hiermee van de baan is’ (CDA) was een beetje de teneur. Maar de raad verwacht toch dat de provincie beter luistert naar de omwonenden en hoopt dat er minder windmolens in het gebied komen.

De gemeenten hoopten dat de provincie Drenthe ook mee zou doen in het kort geding. De PVV diende woensdag een motie in, maar deze sneuvelde. De provincie doet niet mee.

Uit een bericht van RTV Drenthe
‘(…) Volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra wordt het gesprek met onder andere de gebiedscoördinator door zo’n rechtszaak verstoord. Volgens hem komt een rechtszaak op dit moment ook nog eens te laat. (…)’

 

 

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 15 oktober 2015: Borger-Odoorn stemt in met zaak tegen Rijk
Windenergie Nieuws, 15 oktober 2015: Raad Aa en Hunze staat achter kort geding over windpark Veenkoloniën
RTV Drenthe, 14 oktober 2015: Raad Aa en Hunze staat achter kort geding over windpark Veenkoloniën
RTV Drenthe, 14 oktober 2015: Provincie Drenthe: Rechtszaak tegen Kamp heeft geen zin
RTV Drenthe, 13 oktober 2015: Minister Kamp: Geen reden om regie windparken terug te geven aan gebied
RTV Drenthe, 13 oktober 2015: Minister Kamp: Geen reden om regie windparken terug te geven aan gebied
RTV Drenthe, 6 oktober 2015: Borger-Odoorn en Aa en Hunze zetten strijd tegen windmolens voort met rechtszaak
Website provincie Drenthe over Rijkscoördinatieregeling bij windparken

Foto: Milieufederatie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.