foto: Koen Mortelmans

Kris Peeters werkt aan wetgevend kader voor laadpalen

Kris Peeters

Belgisch vice-eersteminister en minister van economie en consumenten Kris Peeters (CD&V) heeft de federale overheidsdienst Economie de opdracht om een studie naar laadpalen voor elektrische voertuigen uit te voeren. Op basis daarvan wil hij de modaliteiten te bepalen van een nog uit te schrijven regelgeving, met het oog op de bescherming van de consumenten.

Er bestaan verschillende systemen voor laadpalen, elk met een eigen manier van factureren. Er zijn abonnementsformules en formules waarbij je betaalt per kilowattuur, per minuut of op basis van een combinatie van beide. “Volgens de economische wetgeving moeten alle metingen in economisch verkeer die tot doel hebben om de grootte van een goed of een dienst te bepalen, met geijkte meetinstrumenten gebeuren,” aldus Peeters. “De ijking geeft de consument zekerheid dat hij krijgt waarvoor hij betaalt. Het opladen via laadpalen, valt buiten het klassieke wetgevend kader. Het is nodig om deze toestellen juridisch en technisch duidelijk te omkaderen zodat er transparantie is voor de consument.”

Momenteel bestaan er echter nog geen Belgische modelgoedkeuringen voor laadpalen. Er worden waarschijnlijk wel onderdelen gebruikt die beschikken over een Europese modelgoedkeuring en mogelijk zijn er ook laadpalen met een buitenlandse modelgoedkeuring.

De studie zal onder meer nagaan welke verschillende systemen er op de markt zijn, her wordt gemeten en hoe de prijs wordt bepaald en in welke mate laadpalen zijn goedgekeurd in buurlanden en hoe de omkadering daar is geregeld. Ze gaat ook na of er gebruik wordt gemaakt van onderdelen die al goedgekeurd zijn op basis van de Europese richtlijn over meetinstrumenten.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

1 reactie op “Kris Peeters werkt aan wetgevend kader voor laadpalen”

Peter Middelkoop|29.08.18|11:40

Dat opladen van je accu’s is een fluitje van een cent bij die hoge flats in de randstad.
auto parkeren dan haspeltje met 50 m kabel via de brievenbus naar beneden stekker in de auto en in je eigen stopcontact en klaar is Kees.
De volgende morgen kom je bij je auto en is de stekker eruit en heeft iemand hem geleend.
Wie is niet te achterhalen. want de stekker ligt tussen het gemeente groen.Man koop een auto met een brandstofcel en ga op waterstof rijden. Dan ben je goed bezig

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.